Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht

Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht

Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Dat betekent dat bedrijven moeten beschikken over een basiscontract waarin afspraken over de arbodienstverlening zijn vastgelegd. Met de vernieuwde...
Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017

Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017

Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017 In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 heeft de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) in 2017 extra controles uitgevoerd, gericht op de naleving van de Arbowet- en regelgeving in de agrarische en groene...