Feed | Labeling

REMINDER: Nieuwe verordening voor de etikettering van biologische diervoeders voor gezelschapsdieren

In oktober 2023 werd de verordening (EU) 2023/2419 voor de etikettering van biologisch diervoeders voor gezelschapsdieren gepubliceerd. Vóór die tijd werden de regels hiervoor vastgesteld in verordening (EU) 2018/848 voor biologische productie en de etikettering van biologische producten. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd?

De regels voor de etikettering van voeding voor gezelschapsdieren viel onder verordening (EU) 2018/848. Dit betekende dat voeding voor gezelschapsdieren onder de term verwerkte diervoeders viel. In deze verordening wordt ook het gebruik van de termen biologisch, ecologisch en daarvan afgeleide termen aan banden gelegd. Voor verwerkte diervoeders gold dat deze benamingen gebruikt mochten worden voor producten die voldeden aan de volgende eisen:

  • Het product voldoet aan de specifieke (productie)voorschriften uit de verordening;
  • Alle ingrediënten van agrarische oorsprong in het verwerkte diervoeder dienen Biologisch te zijn;
  • Tenminste 95% van de droge stof van het product is biologisch.

In diervoeder voor gezelschapsdieren wordt naast agrarische producten ook gebruik gemaakt van dierlijke producten die afkomstig zijn uit de jacht of visserij. Daarnaast zijn er van een aantal noodzakelijke ingrediënten van agrarische oorsprong, zoals bepaalde voedermiddelen en -additieven ter verbetering van de smaak van voeder of ter waarborging van de voedingswaarde, beperkt beschikbaar. In een aantal lidstaten van de Europese Unie zijn er nationale voorschriften of private normen erkend die hier meer mogelijkheden in gaven. Mede om de transparantie te verhogen en de verdere ontwikkelingen van de sector te bevorderen zijn deze eisen nu op Europees niveau gewijzigd.

 

De nieuwe verordening (EU) 2023/2419

In deze nieuwe verordening wordt het gebruik van de term ‘biologisch’ meer gelijkgetrokken met de eisen voor levensmiddelen:

1. In de product benaming en ingrediëntenlijst is dat mogelijk wanneer:
a) Het product voldoet aan de specifieke (productie)voorschriften uit verordening (EU)2018/848;
b) De ingrediënten van agrarische oorsprong voor tenminste 95 gewichtsprocenten biologisch zijn.

2. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om in de ingrediëntenlijst gebruik te maken van de term biologisch. Dit is toegestaan wanneer:
a) Minder dan 95 massaprocenten van de ingrediënten van agrarische oorsprong van het product biologisch is. Deze ingrediënten moeten voldoen aan de voorschriften uit verordening (EU) 2018/848
b) Bij de verwerking van het voeder alleen diervoederadditieven en technische hulpstoffen worden gebruikt die zijn toegelaten vanuit de verordening (EU)2018/848
c) Het product aan verscheidene productievoorschriften voldoet uit verordening (EU)2018/848

3. Net als voor levensmiddelen zijn er nu ook mogelijkheden voor producten met ingrediënten uit de jacht of visserij. Het gebruik van de termen is nu mogelijk wanneer:
a) Het hoofdingrediënt afkomstig is van jacht of visserij;
b) De termen in de verkoopbenaming duidelijk verband hebben met een ander ingrediënt dan het hoofdingrediënt;
c) Alle andere ingrediënten van agrarische oorsprong biologisch zijn;
d) Bij de verwerking van het voeder alleen diervoederadditieven en technische hulpstoffen worden gebruikt die zijn toegelaten vanuit de verordening (EU)2018/848;
e) Het product aan verscheidene productievoorschriften voldoet zoals vastgesteld in verordening (EU)2018/848.

 

Wanneer is het logo voor biologische producten toegestaan?

Het logo voor biologische producten is alleen toegestaan voor producten die voldoen aan de eisen van punt 1.
Als overgangstermijn mogen producten die volgens nationale voorschriften of private normen zijn geëtiketteerd in de handel worden gebracht tot dat de voorraden zijn uitgeput.

 

Vragen of advies nodig?

Heeft u verder nog vragen over de etikettering van biologische producten, neem dan contact op met etikettering@schoutenadvies.nl.
Als u vragen heeft over de certificering of kwaliteitseisen voor biologische producten, kunt u contact opnemen met info@schoutenadvies.