RED II richtlijn is verwerkt in het ISCC EU Schema: dit moet u weten

Het certificatieschema van ISCC is gewijzigd. Met de wijzigingen is de Europese Renewable Energy Directive (RED II) verwerkt. Vanaf 1 juli 2021 zijn deze RED II-aanpassingen van toepassing. Waar moet u rekening mee houden?

 

Ook REDcert is aangepast. Hoewel beide certificatieschema’s invulling geven aan RED II, zijn er verschillen. Hier leest u meer over de aanpassingen bij REDcert

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle ISCC EU-audits (certificerings- en toezichtaudits) uitgevoerd volgens de eisen van de RED II. ISCC EU-certificaten die vóór 1 juli 2021 zijn afgegeven blijven geldig tot hun respectieve vervaldatum. Het is niet verplicht om onmiddellijk een hercertificeringsaudit uit te voeren bij uw bedrijf, als het ISCC EU certificaat op 1 juli 2021 nog geldig is. De Europese Commissie vereist echter dat vanaf 1 juli 2021 alle gecertificeerde bedrijven moeten voldoen aan alle nieuwe eisen van de RED II t.a.v. duurzaamheid, CO2 –emissies en besparingen.

Voor alle uitgaande leveringen, die fysiek verzonden worden op of na 1 juli 2021, geldt ook dat de duurzaamheidsverklaringen moeten voldoen aan de RED II eisen.

 

Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Er moet door de auditor gecontroleerd worden of het product dat men als waste/residue (W/R) onder ISCC verhandelt ook vermeld wordt op de ISCC materiaal lijst.
 • Het product, geladen bij de Point of Origin, moet voldoen aan de respectievelijke definitie van “afval” of “residu”. De auditor moet controleren dat het materiaal niet wordt geproduceerd of opzettelijk gegenereerd, verontreinigd of gewijzigd. Ook het proces waaruit het materiaal is gegenereerd wordt gecontroleerd.
 • Controle of de documenten alle verplichte informatie bevatten zoals weergegeven op de meest recente versie van de ISCC Sustainability declaration (V2.0).
 • Verschillende emissiefactoren, die gebruikt dienen te worden voor het berekenen van de greenhouse gas (GHG) waarde, zijn herzien. Informatie hierover is te vinden in ISCC EU 205. Hierdoor moeten de GHG berekeningen te worden geactualiseerd.
 • Als u een berekende GHG-berekening moet aanpassen, moet de aangepaste berekening aan de certificatie-instelling worden verstrekt. De beoordeling en verificatie van de geactualiseerde GHG-berekening moet tijdig, maar uiterlijk tijdens de hercertificeringsaudit, door de certificerende instelling worden gedaan.
 • ISCC heeft de self declaration voor afvalstoffen en reststoffen geactualiseerd om de verwijzing van RED I naar RED II aan te passen. Een update van de overige self declarations (zoals UCO en Food waste) is voorlopig niet nodig.
 • De bijgewerkte ISCC EU Duurzaamheidsverklaringen (SD’s) en Bewijzen van Duurzaamheid (POS) waarin de RED II-vereisten zijn opgenomen, zijn nu ook beschikbaar op de ISCC-website. De nieuwe templates (alle v2.0 vanaf 01 juli 2021) zijn te vinden op de ISCC-website (inloggen vereist).

 

De belangrijkste wijzigingen van de template zijn:

 • Het volledige adres (straat, postcode en plaats) van de laadplaats van het duurzame materiaal moet worden opgenomen;
 • Het volledige adres (straat, postcode en plaats) van de plaats van ontvangst van het duurzame materiaal;
 • De tekst voor agrarische biomassa: “The raw material complies with the relevant sustainability criteria according to Art. 29 (2) – (7) RED II.”
 • Extra teksten bij agrarische biomassa: “The agricultural biomass was cultivated as intermediate crop” (indien van toepassing) en “The agricultural biomass additionally fulfills the measures for low ILUC risk feedstocks”.
 • De tekst voor waste / residue: “The raw material meets the definition of waste or residues according to the RED II.”

 

Schouten Advies kan u helpen met al uw vragen over ISCC EU en RED II. Neem contact met ons op.

 

Blijf op de hoogte