Alles wat u moet weten over REDcert en de nieuwe RED II richtlijn

Het certificatieschema van REDcert is gewijzigd. Met de wijzigingen is de Europese Renewable Energy Directive (RED II) verwerkt. Vanaf 1 juli 2021 zijn deze RED II-aanpassingen van toepassing. Waar moet u rekening mee houden?

 

Ook ISCC EU is aangepast. Hoewel beide certificatieschema’s invulling geven aan RED II, zijn er verschillen. Hier vindt u de wijzigingen in ISCC EU.

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle REDcert-audits (certificerings- en toezichtaudits) uitgevoerd volgens de eisen van de RED II. Daarom moeten bij het toekennen van certificaten aan biobrandstoffen, biovloeistoffen en biomassabrandstoffen de REDII-vereisten toegepast worden. REDcert-certificaten die vóór 30 juni 2021 blijven maximaal 12 maanden geldig onder de door REDcert voorgestelde overgangsregeling. Binnen deze periode moet uit een hercertificeringsaudit blijken dat per 1 juli 2021 aan de eisen van RED II is voldaan. Er wordt dan een nieuw certificaat afgegeven waaruit blijkt dat aan RED II wordt voldaan. Het staat bedrijven vrij om te kiezen voor vervroegde hercertificering, indien nodig, na overleg met hun certificatie-instelling en afhankelijk van de beschikbaarheid van auditors.

Audits die voor 30 juni 2021 met succes zijn uitgevoerd, maar waarvoor op de omzettingsdatum nog geen certificaat is afgegeven, blijven geldig.

 

Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Er moet door de auditor gecontroleerd worden of het product dat men als waste/residue onder REDcert verhandelt voldoet aan de respectievelijke definitie van “afval” of “residu” zoals beschreven in de RED II
 • De auditor moet controleren dat het duurzame materiaal niet wordt geproduceerd of opzettelijk gegenereerd, verontreinigd of gewijzigd wordt. Ook wordt het proces waaruit het materiaal is gegenereerd gecontroleerd.
 • Tijdens de audit wordt gecontroleerd of de documenten alle verplichte informatie bevatten.
 • Verschillende emissiefactoren, die gebruikt dienen te worden voor het berekenen van de greenhouse gas (GHG) waarde, zijn herzien. Informatie hierover is te vinden de RED II. De GHG berekeningen dienen geactualiseerd te worden.
 • Als u een berekende GHG-berekening moet aanpassen, moet de aangepaste berekening aan de certificatie-instelling worden verstrekt. De beoordeling en verificatie van de geactualiseerde GHG-berekening moet tijdig, maar uiterlijk tijdens de hercertificeringsaudit, door de CI worden gedaan.
 • Daarnaast heeft REDcert de self declaration voor afvalstoffen en reststoffen geactualiseerd (Versie 2.0) om de verwijzing van RED I naar RED II aan te passen.

 

De belangrijkste wijzigingen van het self declaration template zijn:

 • Het volledige adres (straat, postcode en plaats) van de laadplaats van het duurzame materiaal moet worden opgenomen;
 • Hetzelfde geldt voor het volledige adres (straat, postcode en plaats) van de plaats van ontvangst van het duurzame materiaal;
 • De tekst voor agrarische biomassa: “The raw material complies with the relevant sustainability criteria according to Art. 29 (2) – (7) RED II.”
 • Extra teksten bij agrarische biomassa: “The agricultural biomass was cultivated as intermediate crop” (indien van toepassing) en “The agricultural biomass additionally fulfills the measures for low ILUC risk feedstocks”.
 • De tekst voor waste / residue: The raw material meets the definition of waste or residues according to the RED II.”

 

Schouten Advies kan u helpen met al uw vragen over REDcert en RED II. Neem contact met ons op.

 

Blijf op de hoogte