België: Update etikettering voedermiddelen uit voormengsels op het mengvoederetiket

De interpretatie van etikettering van voedermiddelen afkomstig uit premixes is bijgestuurd. Dat valt te lezen in de nieuwe Veel gestelde vragen over verordening 767/2009 (Feed marketing) van het FOD. Hier vatten wij kort samen wat er veranderd is.

Voedermiddelen uit voormengsels die alleen als draagstof functioneren, hoeven niet vermeld te worden op het etiket. Daarbij geldt dat het gebruik van de voedermiddelen veilig moet zijn en er geen andere etiketteringsbepalingen zijn die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Uitzondering op de regel

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. De volgende voedermiddelen worden nooit beschouwd als draagstof en moeten dus altijd vermeld worden op het etiket van het mengvoeder waaraan de premix is toegevoegd.

  • Mineralen en andere hoogwaardige voedermiddelen die aan het voormengsel werden toegevoegd om hun nutritionele functie in het eindvoeder.
  • Voedermiddelen die een technologische functie hebben in het eindvoer. Bijvoorbeeld als emulgator of verdikkingsmiddel.

Als de producent niet beschikt over de juiste percentages van de voedermiddelen in de premixes, is het lastig om het etiket van het eindvoeder juist op te maken. In dat geval mag op het etiket dan achteraan de samenstelling van het mengvoeder het volgende vermeld worden: ‘Voormengsel bevattende…’. Dit is alleen mogelijk als het gaat om lage percentages van ingemengd voormengsel. Wat een laag percentage inhoudt, is niet gespecificeerd in de interpretatie.

Heeft u naar aanleiding van de nieuwe interpretatie vragen? Neem dan contact met ons op!

Blijf op de hoogte