De belangrijkste wijzingen van de catalogus voedermiddelen op een rijtje

De catalogus voedermiddelen is gewijzigd. In Verordening (EU) 2022/1104 staan tal van wijzigingen, maar wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

 De nieuwe catalogus is op 24 juli 2022 ingaan en het overgangstermijn loopt tot 24-7-2023. Praktisch betekent dat het volgende: de oude catalogus mag waar gewenst nog tot juli 2023 gebruikt worden. Tegelijkertijd is ons advies: ga zo snel mogelijk met de nieuwe versie aan de slag.

 

Toevoegingsmiddelen

Een aantal toevoegingsmiddelen hebben een einddatum gekregen als voedermiddel. Het gaat om natriumcitraten, kaliumcitraten, sorbitol, mannitol, calciumhydroxide, xylitol, ammoniumlactaat en ammoniumacetaat voor gebruik in diervoeding. Deze middelen mogen uiterlijk tot en met 30 mei 2028 in de handel worden gebracht en als voedermiddel worden gebruikt.

Er is gekozen voor een langer overgangstermijn zodat belanghebbende ruim te tijd hebben om bovenstaande grondstoffen opnieuw te registreren als feed additive. Als dit niet lukt of geen nieuwe registraties worden gedaan, zullen deze grondstoffen niet meer gebruikt mogen worden in diervoeding.

 

Deel B – Processen

Er is een nieuw proces toegevoegd aan de catalogus: “Behandeling met alkali [behandeling met soda]”. Bij dit proces wordt natriumhydroxide toegepast op een voedingsmiddel dat rijk is aan vezels om de verteerbaarheid hiervan te verbeteren. Door de toevoeging kan NaHO bij dit proces als technologische hulpstof worden gezien.

Andere wijzigingen in dit deel zijn:

 • Bij punt 8 “concentreren” is een voetnoot toegevoegd: “Het hoofddoel van het resulterende voedermiddelen is de levering van eiwitten, koolhydraten, vetten, energie, mineralen of voedingsvezels.”
 • Bij punt 26 “extraheren” is een voetnoot toegevoegd:
  • Voetnoot 5) Extract verwijst naar de vloeibare fase die de oplosbare stoffen bevat (bv. vet/olie, suiker of andere oplosbare bestanddelen). Het voornaamste doel van deze extracten als voedermiddelen is de levering van eiwitten, koolhydraten, vetten, energie, mineralen of voedingsvezels. Het feit dat extractie wordt vermeld als een procedé voor voedermiddelen sluit niet uit dat extracten als toevoegingsmiddelen voor diervoeding kunnen worden ingedeeld.
  • Voetnoot 6) Het nevenproduct van de extractie heeft betrekking op de resterende fractie van het extractieproces anders dan het extract, bv. meel of pulp. Het hoofddoel van deze nevenproducten van extractie als voedermiddelen is de levering van eiwitten, koolhydraten, vetten, energie, mineralen of voedingsvezels.
 • Punt 37 “malen” is “vermalen/malen” geworden.

 

Deel C – voedermiddelen

Bij verschillende granen en zaden waar eerst de tekst “het product kan pensbestendig zijn” stond is deze tekst weggehaald en er is in de overweging hierover een beschrijving toegevoegd. Het komt neer op het volgende. Als van een bepaald voedermiddel wordt geclaimd dat die meer eigenschappen heeft dan vermeld in de kolom “omschrijving” van de lijst van voedermiddelen in deel C, of andere eigenschappen heeft dan verwijzen naar een procedé dat vermeld wordt in deel B, dat dit met een claim kan worden gelijkgesteld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld pensbestendig maken. Dergelijke claims moeten voldoen aan artikel 13 van Verordening (EG) nr. 767/2009.

Onderdeel 12 is gewijzigd naar Producten en nevenproducten verkregen door fermentatie met behulp van micro-organismen. Bij dit onderdeel zijn sommige voetnoten vervangen door een tekst boven de tabel: Voedermiddelen waarvan het nummer begint met “12.1” of “12.2” mogen maximaal 0,3 % antischuimmiddelen, 1,5 % filtratie-/klaringsmiddelen en 2,9 % propionzuur bevatten. Voedermiddelen waarvan het nummer begint met “12.3” mogen maximaal 0,6 % antischuimmiddelen, 0,5 % middelen tegen de vorming van ketelsteen en 0,2 % sulfieten bevatten. Let dus op dat deze beperkingen nog steeds gelden.

 

Andere wijzigingen in dit deel zijn:

 • 1.7 Bij gerstepelmeel is het synoniem gersteslijpmeel weggehaald
 • 2.2 De term maïsdoppen vervangen door schutblad
 • 2.8 Bij maïsgluten is een synoniem toegevoegd Maïseiwit. In de omschrijving is de term gluten gewijzigd in prolaminen
 • 2.9 Bij maïslglutenvoer/maïseiwitvoer is de omschrijving gewijzigd en het volgende toegevoegd: “Mag ten hoogste 2% natrium en ten hoogste 2% chloride bevatten”.
 • 2.19 Maïskiemschroot is toegevoegd. Dit product stond al met deze naam in de lijst, maar de omschrijving is geüpdatet.
 • 2.20 Maïskolfmengsel is toegevoegd
 • 2.21 Maïskolfmengsel met schubladen is toegevoegd.
 • 5.1 De naam van quinoazaadschroot is veranderd in quinoazaad, geëxtraheerd
 • 6.18 De naam rijstkiemkoek is veranderd in rijstkiemschilfers
 • 11.26 Tarwealeuron is toegevoegd
 • Bij 2. Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten is een extra voetnoot toegevoegd: ( 1 ) De term “schilfers” mag worden vervangen door “koek”. Door deze wijziging staat het synoniem niet telkens achter de naam.
 • Grondnoten Bij alle grondnoten (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5) is de volgende voetnoot toegevoegd: 2 ) In het geval van Arachis hypogaea mag “grondnoot” worden vervangen door “pinda”
 • 6.5 Grondnoten is toegevoegd.
 • Ontdopt De term ontdopt is overal gewijzigd in gedopt.
 • 18.4 Sojaschroot [Sojameel], ontdopt is veranderd in Sojaschrootvoer [sojameelvoer], gedopt. 2.18.14 heeft dezelfde naam maar een uitgebreidere omschrijving.
 • 18.10 “Bijproduct van de bereiding van sojabonen” is veranderd in “Nevenproduct van de bereiding van sojabonen”
 • 18.16 Getoast of gestoomd sojameel is toegevoegd.
 • 20.2 Gebruikte plantaardige oliën uit de voedingsindustrie is eruit gehaald en vervangen door 13.1.19.
 • 22.3 Hennepolie wordt hennepzaadolie.
 • 24.1 Chiazaden is toegevoegd
 • 11.13 Erwtencrème is toegevoegd
 • 1.14 Fructo-oligosachariden op basis van suikerbieten is eruit gehaald. De producten vallen nu onder 13.2.11.
 • 11.1 Sap van rode radijzen is toegevoegd
 • 12.1 Term gebroken kastanjes is gewijzigd in hele of gebroken kastanjes
 • 5.1 Bij voedergewassenmeel is er een extra voetnoot toegevoegd in de omschrijving: ( 2 ) Met uitzondering van Cannabis Sativa L.
 • 6.1 “Gras, gedroogd/hooi” is gewijzigd in alleen “Hooi”
 • 6.4 “Groen kuilvoer” is toegevoegd
 • 6.5 Hooi is toegevoegd met een andere omschrijving dan bij 6.6.1.
 • 10.3 “Luzerne, kunstmatig gedroogd” is gewijzigd in luzerne, bij hoge temperatuur gedroogd; gedehydrateerde luzerne
 • 1.5 Algenextract; [algenfractie] is uit de lijst verwijderd
 • 1.6 Zeewier gedroogd is gewijzigd in zeewiermeel
 • 1.7 Algenmeel van Aspargopsis is toegevoegd.
 • 2.1 Schimmels, gedroogd is toegevoegd
 • 14.2 Houtmelasse is toegevoegd
 • Bij Overige planten, algen en daarvan afgeleide producten is voetnoot 1 gewijzigd van: “1) Bij de benaming moet ook de planten- of algensoort worden vermeld” naar: “1) Bij de benaming moet ook de planten-, schimmel- of algensoort worden vermeld, al naargelang. Indien het verkregen voedermiddel meer dan 5 % andere soorten bevat, moeten deze soorten ook worden vermeld.”
 • 17.1 “Cholesterol uit wolvet” is toegevoegd
 • 1.1 Omschrijving “ongewervelde waterdieren” is gewijzigd. De volgende tekst is eruit gehaald: “met of zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm”
 • 11.1 “Meel van ongewervelde zeedieren”. Hier worden nu dus specifiek de ongewervelde dieren die een behandeling hebben ondergaan mee bedoeld.
 • 1.14 Calciumchelaten is toegevoegd met een voetnoot: 5) De benaming wordt aangevuld met het aminozuur of de bron van de gebruikte aminozuren
 • 1.18 “Dubbelzout van calciumnitraat” is toegevoegd
 • 2.12 Magnesiumchelaten is toegevoegd met een voetnoot: 5) De benaming wordt aangevuld met het aminozuur of de bron van de gebruikte aminozuren
 • 4.7 Bij “Natriumzouten van organische zuren” zijn twee voetnoten toegevoeg: 3) De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van het vetzuur of organische zuur, al naargelang. En 8) Natriumcitraten mogen tot en met 30 mei 2028 in de handel worden gebracht en worden gebruikt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2022/1104
 • 5.5 Voetnoot toegevoegd over kaliumcitraten: 9) Kaliumcitraten mogen tot en met 30 mei 2028 in de handel worden gebracht en worden gebruikt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2022/1104.
 • 9.1 Bij Maagkiezel is tussenhaakjes spiermaag toegevoegd aan de naam
 • 9.2 Bij Roodsteen is tussenhaakjes spiermaag toegevoegd aan de naam
 • 1.1 Product van Methylophilus methylotrophus met een hoog gehalte aan eiwit is verwijderd.
 • 1.2 Product van Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis en Bacillus firmus met een hoog gehalte aan eiwit is verwijderd
 • 1.3 Product van Escherichia coli met een hoog gehalte aan eiwit” is verwijderd
 • 1.4 Product van Corynebacterium glutamicum met een hoog gehalte aan eiwit is verwijderd.
 • 1.5 Gewijzigd van: “Gist [bakkersgist] (1) (2)” naar “Geïnactiveerde gist; [brouwgist, indien van toepassing geïnactiveerd]”, omschrijving is iets gewijzigd.
 • 1.6 Ingekuild mycelium uit de bereiding van penicilline is verwijderd
 • 1.7 Gisten uit biodieselproces is verwijderd
 • 1.8 Product van Lactobacillus-soorten met een hoog gehalte aan eiwit” is verwijderd
 • 1.9 Gewijzigd van: “Product van Trichoderma viride met een hoog gehalte aan eiwit” naar “Eiwitten van eencellige schimmels”, 12.1.11 Aspergillus oryzae, Paecilomyces varioti en 12.1.9. Trichoderma viride vallen nu onder deze code.
 • 1.11 Product van Aspergillus oryzae met een hoog gehalte aan eiwit is verwijderd en valt nu onder 12.1.9.
 • 1.13 Eiwitten uit eencellige bacteriën” is toegevoegd en vervangt 12.1.1 en 12.1.2
 • 1.14 “Geïnactiveerde bacteriën en delen daarvan” is toegevoegd. Hierbij staan een aantal bacteriesoorten die hiervoor gebruikt mogen worden maar ook de volgende opmerking: “of andere bacteriesoorten waarvoor een vergunning is verleend als toevoegingsmiddelen voor diervoeding gefermenteerd op een substraat/ kweekmedium bestaande uit een koolstofbron hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong, een stikstofbron van plantaardige of chemische oorsprong, vitaminen en mineralen.” In principe mogen dus alle bacteriën gebruikt worden die als feed additive zijn geregistreerd.
 • 2.1 Vinasse is verwijderd en vervangen door 12.3.1.
 • 2.2 Bijproducten van de productie van L-glutaminezuur is verwijderd
 • 2.3 Bijproducten van de productie van L-lysinemonohydrochloride met Brevibacterium lactofermentum is verwijderd
 • 2.4 Bijproducten van de productie van aminozuren met Corynebacterium glutamicum is verwijderd
 • 2.5 Bijproducten van de productie van aminozuren met Escherichia coli K12 is verwijderd
 • 2.6 Bijproduct van de enzymproductie met Aspergillus niger is verwijderd
 • 2.7 Polyhydroxybutyraat uit de fermentatie met Ralstonia eutropha is verwijderd
 • 2.8 Bacteriële biomassa rijk aan eiwitten is toegevoegd en vervangt 12.2.1 t/m 12.2.5
 • 2.9 Biomassa van schimmels is toegevoegd: “Onder deze code vallen nu eiwitrijke nevenproducten verkregen bij de productie van producten zoals enzymen, vitaminen en/of organische zuren verkregen door fermentatie met Ashbya gossypii, Aspergillus tubingensis, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Neurospora tetrasperma, Trichoderma viride, Trichoderma longibrachiatum of Trichoderma reesei op een substraat/kweekmedium dat voornamelijk bestaat uit een koolstofbron van plantaardige oorsprong, een stikstofbron van planaardige of chemische oorsprong, vitaminen en mineralen.
 • 2.11 Fructo-oligosachariden is toegevoegd. Hier valt 4.1.14 nu onder.
 • 3.2 Nevenproducten van de productie van (zouten van) aminozuren is toegevoegd. Onder deze code vallen de niet eiwitrijke nevenproducten, die vallen onder 12.2.8.
 • 3.3 Nevenproducten van enzymproductie is toegevoegd. Onder deze code vallen de niet eiwitrijke nevenproducten, die vallen onder 12.2.9.
 • 3.4 Bacterieel product rijk aan polyhydroxybutyraat is toegevoegd
 • 3.5 Bacterieel product rijk aan ammoniumlactaat is toegevoegd.
 • 3.6 Nevenproduct van de productie van gluconodelta-lacton, rijk aan gluconzuur is toegevoegd
 • 2.12 Trehalose is toegevoegd
 • 6.3 Mono-, di- en triglyceriden van vetzuren – Omschrijving is gewijzigd van “Zij kunnen een geringe hoeveelheid vrije vetzuren en vrije glycerol bevatten” naar “Zij kunnen een geringe hoeveelheid vrije vetzuren en tot 7 % glycerol bevatten.”
 • 6.6 Door splitsen verkregen ruwe vetzuren – Omschrijving is gewijzigd van: “Product verkregen door het splitsen van olie/vet” naar “Product verkregen door vergisting van organisch materiaal, door enzymatische interesterificatie van olie of door het splitsen van olie/vet.”
 • 6.14 “Palmitoylethanolamide” is toegevoegd.
 • 12.3 Gluconzuur is verwijderd

 

Blijf op de hoogte