GGO-incident in België: aanpassing documentatie

​Het incident naar aanleiding van de foutieve etikettering van met GGO geproduceerde en GGO bevattende voedermiddelen in België blijft nog even bij ons. Ondertussen is de Belgische keten zoekende hoe aangetoond kan worden dat er wel conform de wet- en regelgeving gehandeld wordt. Verscheidene externe auditoren schrijven immers non-conformiteiten indien men niet met behulp van geschreven documentatie kan aantonen dat men dit gevaar beheerst. Als bedrijf in de Belgische diervoederketen: hoe voorkomt u dergelijk opmerkingen?

Een eerste stap hierbij is het verwittigen van Ovocom en de officiële certificerende instelling (OCI) indien u bij het incident betrokken was. Bij contactname door het FAVV of door uw leverancier, is niet bij elke operator in de keten de reflex ontstaan om ook Ovocom en de certificatie-instelling te verwittigen. Dit omdat het probleem geen voedsel- of voederveiligheidsgevaar is. Echter, gezien de omvang van het incident en de manier waarop dit speelt in de markt, raden wij alle betrokken organisaties aan om hun betrokkenheid aantoonbaar te melden aan Ovocom en de OCI.

Een tweede stap is dit gevaar opnemen in de gevarenanalyse van uw bedrijf. Als u producten verhandelt of verwerkt waarvan ook GGO varianten bestaan, verdient het de aanbeveling om dit gevaar op te nemen in de gevarenanalyse van uw bedrijf. Denk in eerste plaats aan maïs, soja, raap- of koolzaad en bijproducten van deze grondstoffen.

Ondertussen is er in België al veel communicatie geweest vanuit de sector over dit incident. Heeft u naar aanleiding van dit incident echter nog vragen over de correcte beheersing van het gevaar van een verkeerde etikettering van GGO’s in België, neem dan contact op met de experts van Schouten Advies.

Blijf op de hoogte