GMP+ FC scheme 2020: overstappen met Schouten Advies in het kort

Vanaf 1 september 2021 kunt u uw organisatie laten auditen volgens de nieuwe GMP+ International standaard. Hoewel GMP+ FC scheme 2020 pas over een paar jaar verplicht wordt gesteld, is het wel verstandig om niet te lang te wachten met de overstap. Maar, waar moet u beginnen? Met dit stappenplan gaat u goed voorbereid te werk.

 

  1. Neem op tijd contact op met uw adviseur en uw certificerende instelling

Het wordt voor zowel adviesbureaus als voor certificerende instellingen (CI) in de feed sector een drukke tijd. Maak daarom op tijd afspraken met uw CI en uw consultant. Zo voorkomt u dat u achter het net vist en in de problemen komt met hercertificering.

 

  1. Bespreek de opties voor de nodige aanpassingen in uw handboek

Bij Schouten Advies heeft u met het overstappen drie opties.

Optie A: Huidige GMP+ kwaliteitssysteem handhaven

Het huidige GMP+- kwaliteitssysteem handhaven en aanpassen aan de nieuwe situatie. Het voordeel hiervan is dat de systematiek van het handboek niet verandert. Wel zullen diverse aanvullingen moeten worden gemaakt en stukken van het kwaliteitssysteem worden herschreven. Omdat het huidige handboek is gebaseerd op de systematiek van de oude norm, is de opzet enigszins gedateerd. Bovendien profiteert u niet volledig van de nieuwste inzichten en mogelijkheden.

Optie B: Opzet nieuw kwaliteitssysteem

Een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem schrijven, volledig gebaseerd op het GMP+ FC scheme 2020, overeenkomstig de systematiek van ISO 22000. Met de nieuwe structuur wordt het kwaliteitssysteem op een aantal punten vereenvoudigd. Ook de HACCP systematiek wordt gemoderniseerd en in lijn gebracht met wat in de levensmiddelensector gebruikelijk is. De opmaak van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt vernieuwd, zodat het prettig leest. Deze optie is wat duurder dan optie A, maar het levert wel een kwaliteitsmanagementsysteem op dat volledig up-to-date en toekomstbestendig is en aangepast is aan de nieuwste inzichten.

Optie C: Opzet nieuw kwaliteitssysteem & Digitaliseren kwaliteitssysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem zoals beschreven bij optie B, maar dan gedigitaliseerd op basis van Focus365. Naast de overstap qua standaard, is dit het uitgelezen moment om af te stappen van het “papieren” handboek en te kiezen voor de mogelijkheden die het digitaliseren te bieden heeft. Focus365 is het digitale platform van Schouten Advies en is speciaal ontwikkeld voor de Agro-food sector. Met Focus365 kunnen documenten worden beheerd en de interne documenten- en datastromen verder worden geoptimaliseerd. Kwaliteitsmanagement wordt beter beheersbaar, waardoor tijd en geld wordt bespaard en de kans op fouten wordt verkleind. Focus365 is gebaseerd op het Microsoft communicatie- en samenwerkingsplatform SharePoint Online. Daardoor bevindt Focus365 zich volledig in de Cloud. Alle Microsoft updates worden hierdoor automatisch verwerkt, zodat de gebruiker altijd de beschikking heeft over software die volledig up-to-date is. Meer informatie over Focus365 vindt u hier.

 

  1. Implementeer deze wijzigingen in uw kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement gaat natuurlijk verder dan documentatie. De veranderingen van GMP+ 2020 moeten ook in de praktijk gebracht worden in uw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Ga aan de slag met de nieuwe procedures en registraties. Is het personeel voldoende opgeleid? Is iedereen op de hoogte van hun bijdrage aan veilig en kwalitatief diervoer? Zijn de juiste documenten op de juiste plek beschikbaar?

Als uw documenten op orde zijn en het KMS is geïmplementeerd, is het tijd om al het werk te verifiëren met een interne audit.

 

  1. Plan een interne audit, met uw adviseur, ruim voor de certificatie-audit

Tijdens een interne audit evalueert u uw organisatie en kwaliteitssysteem. Die kunt u zelf uitvoeren, of Schouten Advies kan de interne audit samen met u doen. Zo’n extra paar ogen kunnen net het verschil maken. Voer de interne audit ruim voor de externe certificatie audit uit. Zo heeft u nog tijd om eventuele verbeteringen door te voeren.

 

  1. Plan een externe audit

De laatste stap is natuurlijk de externe certificatie audit. Deze audit wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.

 

Schouten Advies kan u bij al deze stappen helpen. Wilt u meer weten over de overstap? Neem dan contact met ons op.

 

 

GMP+FC 2020 biedt meer ruimte om zelf invulling te geven aan uw kwaliteits- en voederveiligheidsbeleid. Kunt u met die ruimte uit de voeten? Schouten Advies kan u hiermee helpen. Onze experts met tientallen jaren ervaring in de diervoederindustrie staan voor u klaar. Neem contact met ons op om een afspraak te plannen. Dan gaan we samen met u naar de mogelijkheden kijken.

 

Blijf op de hoogte