GMP+ FCS 2020: dit gaat er veranderen

Enkele jaren geleden heeft GMP+ International besloten om nieuwe inzichten toe te passen via een systematisch herontwerp van het GMP+ Feed Certification scheme. Het #ProjectGMP+2020 werd gelanceerd. Doel daarvan was om een toekomstbestendig certificatieschema te ontwikkelen met duidelijke doelvoorwaarden en met toepassing van een structuur die beter aansluit bij andere internationaal geaccepteerde kwaliteits- en voedselveiligheidsstandaarden zoals ISO 9001, ISO 22000 en FSCC 22000.

Het GMP+ Feed Certification scheme 2020 is gebaseerd op ISO 22000. Vanaf 1 september 2021 kan tegen de nieuwe GMP+ FCS 2020 gecertificeerd worden. De overgang dient voor 1 september 2024 gerealiseerd te zijn. Uw Certificerende Instelling zal deze overgang plannen voordat uw huidige GMP+ certificaat afloopt. U kunt de schemadocumenten hier vinden.

 

Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

 

1. Structuur

Het nieuwe GMP+ FCS 2020 is onderverdeeld in drie delen. Allereerst een algemeen deel dat Framework wordt genoemd, met uitleg over het schema. In het tweede deel staan de Requirements. Dit deel is vergelijkbaar met de B-documenten in de oude regeling. Deze bestonden uit verschillende standaarden waarvoor bedrijven gecertificeerd konden worden (B1, B2, B3 etc.). In GMP+ FCS 2020 worden deze vervangen door één standaard, genaamd Feed Safety Management Systems Requirements. Naast deze algemene standaard, bevat deel 2 een aantal zgn. Technical Specifications, zoals een basisvoorwaardenprogramma, eisen voor monstername en monitoring, maar ook eisen aan bepaalde activiteiten, zoals inkoop, transport, opslag en productie.

Het derde deel biedt ondersteuning en uitleg: Support. Dit deel vervangt de D-documenten en verwijst tevens naar de Feed Support Products en andere additionele ondersteuning.

 

2. Inhoudelijk

De High Level Structure van ISO 9001 en 22000 is de basis voor de structuur van GMP+ FCS 2020. Ten opzichte van de oude GMP+ FCS 2010 is inhoudelijk voor een geheel andere aanpak gekozen: er wordt meer van doelvoorschriften gebruik gemaakt en minder van middelvoorschriften. Daarmee heeft GMP+ International deelnemers meer vrijheid geven om erachter te komen wát voor hen werkt, en er niet voor gekozen om voor te schrijven hóe ze bepaalde zaken moeten regelen.

 

3. Plan-Do-Check-Act

In de nieuwe GMP+ FCS 2020 zijn typische elementen uit de ISO High level structure overgenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Plan-Do-Check-Act: aantoonbaar toepassen van de verbetercyclus door alle processen heen;
  • De context analyse; het in kaart brengen van behoeften en verwachtingen van belanghebbende partijen;
  • Leiderschap: aantoonbare actieve betrokkenheid van de directie of het management;
  • Meer eisen aan personeel, bewustzijn en competenties, ook van externe dienstverleners;
  • Aantoonbaar maken van de wijze van communicatie, zowel intern als extern, over het voederveiligheidsbeleid;
  • Wijzigingen in de organisatie moeten gepland en beheerst worden;
  • Er moet, naast EWS & Recall, een protocol zijn voor noodsituaties en calamiteiten;
  • Bij elke non-conformity moet een oorzaak analyse en evaluatie worden gedaan.

Alle zogenaamde output van de in het kwaliteitssysteem vastgestelde meetpunten moet worden geanalyseerd en voeding geven voor de verbeterprocessen volgens de PDCA cyclus.

 

Wat is er niet veranderd?

De mate van voederveiligheidsborging en de reikwijdte van GMP+ FC schema blijven hetzelfde. Inhoudelijk zal de veiligheid van de productie, handel, transport en opslag van diervoeders op eenzelfde manier worden geborgd. Het HACCP-systeem van GMP+ FCS 2020 is niet aangepast op die van ISO 22000, omdat dit geen doel van dit project was. Wel is het mogelijk om beide HACCP-systemen te implementeren, ze dienen immers eenzelfde doel: borgen van de voederveiligheid.

 

In het kort: qua structuur is GMP+ FCS 2020 volledig anders ingedeeld. Daarnaast zal het schema meer vrijheid geven aan de wijze waarop deelnemers de standaarden toepassen, zodat voederveiligheid kan worden geborgd. Dit zal dus even omschakelen zijn.

In de afgelopen maanden heeft een projectgroep binnen Schouten Advies zich voorbereid op de transitie naar GMP+ FCS 2020. Uw consultant zal contact met u opnemen om de overstap met u te bespreken. Nog geen klant, maar heeft u wel vragen? Laat het ons dan weten, de experts van Schouten Advies staan voor u klaar.

Blijf op de hoogte