Foto lab

Meldingsplicht en limieten FAVV versie 15: toepassing meetonzekerheid pesticidenanalyses

Het FAVV heeft dit jaar het document “Meldingsplicht en meldingslimieten” verschillende keren geüpdatet. Het document is een handig instrument om precies te weten wanneer een bedrijf iets aan het FAVV moet melden. Sommige externe auditoren maken een opmerking bij Belgische bedrijven als er een oude versie in het handboek zit.

Wij raden daarom aan het document toe te voegen aan de bijlages van uw handboek. De meest recente versie, op dit moment versie 15 van 09-09-19, kunt u hier vinden.

Wat is er veranderd?

De voornaamste wijziging ten opzichte van versie 13 en 14, is dat in de nieuwe versie beschreven wordt hoe men in geval van pesticidenanalyses de meetonzekerheid moet toepassen. Bij levensmiddelen mag geen rekening meer worden gehouden met de meetonzekerheid. Bij diervoeders mag dat nog wel.

Zo zit het met de meetonzekerheid

Grafiek meetvoorbeeld FAVV

De meetonzekerheid is een getal, aangegeven door het laboratorium, dat vermeld wordt bij het resultaat van de analyse. Indien het resultaat de wettelijke grens overschrijdt, kan de meetonzekerheid van het resultaat worden afgetrokken. Indien het resultaat min de meetonzekerheid onder de wettelijke grens ligt, valt het monster binnen de norm en is verdere actie niet noodzakelijk.

Neem de grafiek hier naast. Het rode vierkantje geeft de meting aan, de twee streepjes erboven en eronder de meet onzekerheid. De groene lijn is de wettelijke limiet. Inclusief de meet onzekerheid zit monster 1 ruim boven de wettelijke limiet. Monster 2 daarentegen is boven de limiet gemeten, maar als we rekening houden met de meetonzekerheid valt monster 2 net binnen de grens. Vanaf monster 2 zijn alle monsters conform, ook al valt de meetonzekerheid van een monster boven de limiet. Let op: dit geldt alleen voor diervoeders!

 

In het bovenstaande voorbeeld gaat het om wettelijke normen en niet om analytische bestanddelen. Bij analytische bestanddelen is ook een ondergrens van toepassing. In de onderstaande grafiek ziet u weer een voorbeeld. De bovengrens is hetzelfde, maar nu vallen de metingen van monster 4 en 5 onder de ondergrens. Door de meetonzekerheid bij monster 4 te tellen valt dit monster nog binnen de limieten en voldoet het dus aan de eisen. Monster 5 valt inclusief de meetonzekerheid nog steeds onder de ondergrens en is dus niet conform.

Rekenvoorbeeld:

  • In een lading mengvoeders is 0,12 mg/kg kwik gemeten.
  • Er is een meetonzekerheid van 0,03 mg/kg.
  • De wettelijke grens is 0,1 mg/kg.
  • Resultaat analyse: 0,12 mg/kg
  • Meetonzekerheid: 0.03 mg/kg
  • Wettelijke grens maximaal 0,10 mg/kg.

Het resultaat van de analyse is niet conform de wetgeving (0,12 mg/kg > 0,1 mg/kg), maar het resultaat van de analyse – de meetonzekerheid = 0,09 mg/kg. Dit valt onder de wettelijke limiet en het monster kan dus als conform beschouwd worden.

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact op met Schouten Advies.

Blijf op de hoogte