Nieuwe beleidsregel geeft meer duidelijkheid over meldtermijn en verplichte informatie bij melden van afwijkingen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben een beleidsregel gepubliceerd die nadere invulling geeft aan artikelen 18, 19 en 20 van Verordening (EG) 178/2002, ook wel de General Food Law genoemd. Deze artikelen gaan over traceerbaarheid en verantwoordelijkheden in de levensmiddelen- en diervoedersectoren en bevatten enkele termen die met deze nieuwe beleidsregel verder worden uitgewerkt.

 

Voor de termen ‘onverwijld’ en ‘onmiddellijk’ geldt nu een 4-uurs norm. Neem bijvoorbeeld het melden van levensmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid maar wel al in handel zijn gebracht. Nu staat er dat levensmiddelenbedrijven dit ‘onverwijld’ bij de bevoegde autoriteiten moeten melden. Met de beleidsregel wordt dit verder gespecificeerd en geldt er een maximale meldtermijn van vier uur. In een informatiebrief laat LNV het volgende weten: “Bedrijven moeten hun traceringssystemen hierop inrichten voor zover ze hier niet al aan voldoen. De NVWA gaat de komende tijd werken aan de verdere implementatie van de beleidsregel, zoals het aanpassen van de meldwijzer en, daar waar van toepassing, het aanpassen van het interventiebeleid.”

 

Eisen aan informatie

Ook wordt in de beleidsregel de informatie die verstrekt moet worden bij meldingen verder gespecificeerd. De informatie die moet worden aangeleverd omvat tenminste:

  • naam en adres van de leverancier en identificatie van de aangeleverde producten;
  • naam en adres van de afnemer en identificatie van de afgeleverde producten;
  • datum en, indien nodig, tijdstip van de levering;
  • volume, indien van toepassing, of hoeveelheid van de geleverde producten.

 

Vanuit de diervoedersector bestonden er zorgen over de haalbaarheid van de termijn van vier uur. Bijvoorbeeld als het gaat om meldingen buiten kantoortijden of tijdens feestdagen. Voor LNV en VWS waren deze zorgen geen reden om de beleidsregel aan te passen: “Uitgangspunt is dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van levensmiddelen. Zij zijn zo ingericht dat ze op elk moment van de dag meldingen kunnen doen over producten die (mogelijk) onveilig zijn.”

 

De ministeries zien ruimte om soms van deze regels af te wijken, maar omdat het dan gaat om specifieke gevallen, kan hiervoor niet bij voorbaat rekening worden gehouden. De nieuwe regels zijn op 1 juli in werking getreden en worden over twee jaar geëvalueerd. Dan zal volgens LNV ook worden nagegaan hoe de NVWA in de praktijk omgaat met deze afwijkingsbevoegdheid en dit zal met het bedrijfsleven worden besproken.

 

Schouten Advies heeft ruim 30 jaar ervaring in de diervoeder- en levensmiddelensector. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze experts staan voor u klaar.

Blijf op de hoogte