Opheffing Feed Ban: zo zit het

In het derde kwartaal van 2021 zal de Europese Unie zich uitspreken over een versoepeling van de Feed Ban. Het verbod op het gebruik van dierlijke bijproducten in diervoeders is dit jaar twintig jaar oud. Waarom wordt er nu gekeken naar een gedeeltelijke opheffing van deze wetgeving?

Dierlijke bijproducten als pluimveemeel of varkensmeel waren in veevoer altijd een belangrijke eiwitbron. Sinds de gekkekoeienziekte, Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE), gelden er strikte regels voor het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeder. Dit is onder andere geregeld in Verordening (EG) nr. 999/2001, ook wel “Feed Ban” genoemd. BSE is een ziekte die door prionen (kleine eiwitten) wordt veroorzaakt en hersenverschijnselen kan veroorzaken. Er is een correlatie aangetoond tussen BSE en de ziekte van Kreuzfeld-Jacob bij de mens. Verwerkte dierlijke eiwitten (VDE’s) worden gemaakt van de bijproducten die overblijven na de slacht. Deze bijproducten, met daarin bijvoorbeeld vetten, bot en eiwitten, worden gedroogd en mochten voor de BSE-uitbraak in poedervorm worden toegevoegd aan veevoer. Door de strenge regels is BSE al zo’n vier jaar niet meer voorkomen en daardoor kan weer verder worden gekeken.

Soja(schroot) is sinds het verbod een van de belangrijkste eiwitbronnen in veevoer geworden. Deze sojaproducten worden voornamelijk geïmporteerd uit Noord- en Zuid-Amerika. Europa wil, met het oog op duurzaamheid en de circulaire economie, een transitie maken naar het meer lokaal produceren van veevoer. In de Europese Commissie wordt dan ook al jaren gepleit voor een terugkeer van verwerkte dierlijke eiwitten in veevoeder voor varkens en kippen, mits kannibalisme wordt voorkomen.

Voorstel

Als de EU het voorstel accepteert, worden dierlijke eiwitten mogelijk dit jaar weer toegestaan in diervoer. Dat blijkt uit een voorstel van het Europese Directoraat-generaal voor de Gezondheid en Voedselveiligheid. In het voorstel, dat recentelijk is behandeld door de Europese Commissie van voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, staat ook dat insectenmeel wordt toegestaan.

Door wetenschappers wordt de kans dat het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers in het voer van niet-herkauwers BSE veroorzaakt, nihil geacht. Tegelijkertijd zijn er een aantal strikte voorwaarden voor het gebruik van dierlijke bijproducten opgenomen in het voorstel.

Geen kannibalisme en rundermeel

Alleen meel van varkens en kippen mag worden gebruikt en daar mag geen rundermeel in zitten. Varkensmeel mag dan enkel in diervoer voor kippen worden verwerkt en pluimveemeel mag enkel in diervoer voor varkens. Dit moet met behulp van kwalitatief DNA-onderzoek worden aangetoond.

Ook voor insecteneiwit gelden specifieke voorwaarden. Tot nu toe is alleen het voeren van insectenolie toegestaan in diervoeders en insecteneiwit mag reeds in visvoer verwerkt worden. Omdat kippen insecteneters en varkens omnivoren (alleseters) zijn, is er volgens het voorstel geen bezwaar om insecten als voer toe te staan. Daarom zou ook insecteneiwit toegestaan moeten worden voor kippen en varkens. In het voorstel staat verder ook nog de optie tot een toelating van collageen en gelatine vanuit runderen in het voer voor niet-herkauwers.

Details

In de ontwerp verordening wordt heel gedetailleerd uitgewerkt onder welke voorwaarden de verwerkte dierlijke eiwitten mogen worden gebruikt in diervoeder. In het kort zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

 1. Er worden eisen gesteld aan de slachthuizen en de producenten van het varkens- / pluimveemeel.
 2. Er worden strenge eisen gesteld aan de mengvoederfabrikanten:
  • Pluimvee-VDE’s in varkensvoeder;
  • Varkens-VDE’s in pluimveevoeder;
  • Insecten-VDE’s in varkens- en pluimveevoeder;
  • Gelatine van herkauwers in voeder voor niet-herkauwers.
 1. Er zijn aanvullende eisen voor het HACCP systeem, de etikettering van het verwerkte dierlijke eiwitten en de voeders e.d.

Planning

Over het toelaten van eiwitten vanuit insecten, het gebruik van VDE’s en de toelating van collageen en gelatine van runderen heeft de Europese Commissie feedback gevraagd via een Europese internetconsultatie. Deze is inmiddels gesloten en de resultaten zijn besproken. De Europese lidstaten hebben tijdens de SCoPAFF vergadering in april 2021 hierover gestemd en het voorstel is aangenomen. Men verwacht goedkeuring door het Europese Parlement en de Europese Raad van het voorstel in het derde kwartaal van 2021, waarna publicatie en inwerkingtreding plaats zal vinden.

Schouten Advies heeft veel ervaring op het gebied van dierlijke bijproducten. Wij kunnen u helpen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor uw bedrijf en het implementeren van de juiste beheersmaatregelen. Neem gerust contact met ons op.

Blijf op de hoogte