Uitbreiding dienstverlening Label Checks

In 2023 heeft Schouten Advies haar dienstverlening omtrent etikettering uitgebreid door etiketteringsvraagstukken te laten uitvoeren door gespecialiseerde consultants. Schouten Advies kan op deze manier klanten perfect ondersteunen op het gebied van etikettering van levensmiddelen en diervoeders. Maar wat is etikettering dan precies? Waar moet er dan aan gedacht worden? En waar houdt het op?

 

In de etikettering van diervoeders en levensmiddelen zijn twee verordeningen het belangrijkst: de 767/2009 “Marktverordening voor diervoeding” en de 1169/2011 “Voedselinformatie voor consumenten”. Deze twee verordeningen bevatten de basis etiketteringseisen voor diervoeding en levensmiddelen. De definitie van etikettering volgens deze verordeningen is:
767/2009 Artikel 3.3s: etikettering”: alle woorden, gegevens, merk- of handelsnamen, afbeeldingen of tekens die op een diervoeder betrekking hebben en die op informatiedragers, zoals verpakking, recipiënt, bijsluiter, etiket, document, band, kraag of het internet zijn aangebracht of vermeld, en die betrekking hebben op dit diervoeder of dit vergezellen, inclusief voor reclamedoeleinden;
1169/2011 Artikel 2.2j: : „etikettering” : de vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een levensmiddel en voorkomen op een verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, etiket, band of label, dat bij dit levensmiddel is gevoegd of daarop betrekking heeft;

De beschrijving is iets verschillend, maar het is duidelijk dat “etikettering” niet stopt bij de ontwikkeling van de verpakking/etiket van het product. Alle informatie die wordt geuit over een product, in alle vormen, wordt als etikettering gezien. Denk aan de productpagina’s op de website, folders, maar ook uitingen op Sociale Media.
Naast deze algemene etiketteringseisen, zijn er voor een aantal producten extra eisen vastgelegd, zoals bijvoorbeeld voor chocolade (200/36/EG) en vruchtensappen (2001/112/EC). Of in de diervoeding bijvoorbeeld de bijzondere voedingsdoelen verordening (354/2020). Sommige Europese landen hebben, naast de Europese eisen, ook nog extra eisen vastgelegd. Schouten Advies kan al deze etiketteringseisen voor u uitzoeken en uw etiket controleren, of u ondersteunen in het opstellen van een etiket.

Verkoop op afstand

Daarnaast bestaat er ook de term: “verkoop op afstand”. Dit is de verkoop van producten waarbij de consument niet fysiek het product in handen heeft, zoals bij de verkoop via een webshop. De eisen die de 767/2009 en de 1169/2011 beiden stellen is dat de verplichte etiketteringsgegevens beschikbaar moeten zijn bij het moment van aankoop. Uitzondering bij levensmiddelen diervoeders is o.a. de houdbaarheidsdatum. Deze dient uiterlijk bij levering te worden gedeeld met de consument.
Wordt er op de website geen product verkocht, hoeft niet alle informatie uit deze verordeningen op deze pagina te staan. De 1169/2011 heeft wel als eis, dat wanneer de voedingswaarden of de ingrediënten worden vermeldt, de vermelding wordt gedaan volgens de verordening. Verder is belangrijk dat de informatie eenduidig is met het product, duidelijk en niet misleidend. Er zijn voldoende webwinkels waar informatie ontbreekt zoals bijvoorbeeld de in diervoeding verplicht te declareren toevoegingsmiddelen of het gebruik van wettelijke termen, denk bij levensmiddelen bijvoorbeeld aan de zin die “ingrediënten” bevat, dat de voedingswaarde vermelding ontbreekt of niet de juiste volgorde heeft.

Controle op etikettering

De controle op etikettering wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA). De NVWA kan dus controles uitvoeren op de fysieke etiketten, maar ook op de overige uitingen zoals bijvoorbeeld een website.
De NVWA controleert naast de verplichte gegevens ook facultatieve teksten op product informatie en etiketten zoals claims. Schouten Advies kan u hierbij ondersteunen. Wist u bijvoorbeeld dat een algemeen stukje op de pagina, bijvoorbeeld: ‘Circa 10% van alle honden, heeft last van artritis’ als claim wordt gezien? Deze zin zegt dan niet dat het product artritis geneest, maar door gebruik van deze zin wordt dit wel gesuggereerd, en dit is niet toegestaan. In diervoeders laten claims veel ruimte over voor interpretatie (artikel 13 767/2009), ook door de bevoegde autoriteit. Voor levensmiddelen is een gezondheidsclaim pas toegestaan wanneer deze is goedgekeurd. Toch zijn er in de levensmiddelen voldoende uitingen die mogelijk als misleidend gezien kunnen worden, denk aan vers, duurzaam of natuurlijk? Schouten Advies kan adviseren wat de verwachting is, dat de bevoegde autoriteiten de teksten en/of claims accepteren.

Heeft u vragen omtrent etikettering neem dan contact met ons op: etikettering@schoutenadvies.nl
Wilt u zelf wat meer kennis vergaren over etikettering, schrijf u dan in voor onze trainingen in onze trainingsagenda: Trainingsagenda | Schouten Advies,  of vraag naar de mogelijkheden voor een in-company training via: training@schoutenadvies.nl.

 

 

 

Blijf op de hoogte