Veel mengvoederfabrikanten kampen met hetzelfde probleem: stof

In de afgelopen jaren heeft Schouten Advies veel kennis en kunde ontwikkeld op het gebied van arbeidsomstandigheden. Als arbo adviseur kom ik wekelijks bij bedrijven in de diervoedersector, om mee te denken over een veilige en gezonde werkplek. Het valt me op dat veel feed bedrijven kampen met hetzelfde: stof.

Met name bij mengvoederbedrijven ontkom je er bijna niet aan: stof in de werkomgeving. In de diervoederbranche komt het meeste stof in de bedrijfsruimte terecht via kapotte installatie-onderdelen en lekkages aan machines. Ook werkzaamheden als handmatig bijstorten kunnen stofwolken veroorzaken.

Risico’s

Stofvorming brengt ruwweg twee risico’s met zich mee. Enerzijds kan blootstelling aan stof leiden tot gezondheidsproblemen. Daarnaast kan een stofwolk, afhankelijk van het materiaal, leiden tot stofexplosies. In veel gevallen is een vonkje al voldoende!

Om risico’s te minimaliseren, is het belangrijk stof dagelijks op te ruimen. In de praktijk kom ik vaak tegen dat het stofvrij houden van ruimtes niet altijd gebeurt met de beste technieken. Het opruimen van stof met perslucht of een bezem lijkt ideaal en het meeste stof lijkt zo te verdwijnen. Het risico is dat neergeslagen stof dan opnieuw in de lucht terecht komt. De stofwolk die daarbij ontstaat kan weer leiden tot gezondheids- en explosierisico’s.

Dit kunt u tegen stof doen

Om uw bedrijf stofvrij te houden, is het belangrijk maatregelen te treffen in onderstaande volgorde:

  • vervang een gevaarlijke materiaal voor een alternatief met een lager explosierisico;
  • gebruik gesloten installaties waarbij stofuittreding niet of nauwelijks mogelijk is;
  • zorg dat stof wordt afgezogen op de punten waar het de ruimte in komt;
  • verhelp lekkages bij installaties en machines direct. Opgehoopt stof kan leiden tot een secundaire explosie;
  • leg in een schoonmaakschema vast welke bedrijfsruimtes, installaties en machines wanneer, door wie en met welke middelen dienen te worden gereinigd;
  • gebruik geen bezem of perslucht, maar een stofzuiger met geschikt HEPA-filter;
  • als stofzuigen niet kan, gebruik dan water en een schoonmaakdoek, dat voorkomt dat stof opnieuw in de lucht terecht komt;
  • voor bijstorten in het bijzonder geldt dat de stortput van voldoende afzuiging moet worden voorzien;
  • zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers;
  • tot slot is het belangrijk om medewerkers te instrueren over de risico’s, maatregelen en de specifieke werkwijze die van toepassing is.

Bovenstaande maatregelen zijn van essentieel belang, maar het is slechts een greep uit de mogelijkheden. Voor meer advies kunt u contact opnemen met Schouten Advies of raadpleeg www.pakstofaan.nl voor meer informatie.

 

 

Blijf op de hoogte