Foto veld met windmolens

Zo moet de diervoederindustrie in 2030 bijdragen aan duurzaamheid

Met een mooi filmpje gaf de Europese Commissie het startsignaal van een nieuwe plan om de voedselketen te verduurzamen: Farm2Fork. Daarbij bleven de European Feed Manufacturers Federation (FEFAC) en de Belgium Feed Association (BFA) niet achter en zij publiceerden beide een Duurzaamheidscharter. In Nederland liet de Nevedi weten dat ze de ambities van de FEFAC voor een duurzame diervoedersector in 2030 onderschrijft. Wat zullen de plannen van deze organisaties precies betekenen voor de diervoederindustrie?

 

Allereerst de FEFAC. Volgens de organisatie heeft de diervoedersector een cruciale rol bij het verduurzamen van de levensmiddelenindustrie. Om daar handen en voeten aan te geven hebben ze vijf ambities voor de feed industrie geformuleerd:

  • Ambitie I: bijdragen aan klimaat neutrale veehouderij en aquacultuurproductie via diervoeder
  • Ambitie II: duurzame voedselsystemen bevorderen door een grotere grondstof- en nutriëntenefficiëntie
  • Ambitie III: verantwoorde inkooppraktijken promoten
  • Ambitie IV: bijdragen aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren
  • Ambitie V: verbetering van de sociaaleconomische omgeving en de veerkracht van de vee- en aquacultuursector.

Met dit filmpje introduceerde de EC Farm2Fork

Zowel de BFA als Nevedi onderschrijven de ambities van de FEFAC. De BFA heeft daarnaast twaalf stappen geformuleerd die moeten bijdragen aan duurzaam diervoeder in België. Zo moet de methaanuitstoot van rundvee volgens een van de stappen in 2030 met 26% zijn gereduceerd en zal de BFA zich ook inzetten om het aantal arbeidsongevallen te verminderen. De andere stappen kunt u hier teruglezen.

Op dit moment gaat het vooral om ambities. Het is nog wachten op concrete stappen vanuit de FEFAC en de BFA. Wilt u nu al stappen ondernemen om uw organisatie te verduurzamen? Schouten Advies kan u daarbij helpen. Weten hoe? Neem dan contact met ons op.

Ook de BFA produceerde een filmpje

Blijf op de hoogte