Food

Voedselveiligheid naar een hoger niveau: overgang naar Fssc 22000 versie 6

De foundation FSSC is toonaangevend op het gebied van voedselveiligheidsbeheerssystemen. Het FSSC schema ondersteunt de consumptiegoederenindustrie bij het implementeren van effectieve managementsystemen, biedt bescherming van hun merken en helpt bij het bereiken van voedselveiligheidsdoelstellingen.  De nieuwe versie 6 van het FSSC 22000 Schema bevat nieuwe essentiële vereisten voor organisaties die willen voldoen aan wereldwijde erkende normen.

FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is een wereldwijd erkend certificatieschema en bevat een certificeringsmodel dat te gebruiken is voor de hele voedselketen. Vorig jaar verscheen versie 6 van de FSSC 22000 norm met een overgangsperiode van een jaar. Tot en met 31 maart 2024 kunnen nog audits worden uitgevoerd volgens de vorige versie (5.1). Vanaf 1 april 2024 worden alle audits uitgevoerd volgens deze nieuwe versie 6.0. Deze laatste update bevat onder andere een aanscherping om organisaties te ondersteunen in hun bijdrage voor het behalen van de SDG’s (Duurzame ontwikkelingsdoelen). Deze doelen maken een onderdeel uit het VN klimaatakkoord 2030. Alsook zijn de vele reacties geïntegreerd, die zijn ontstaan uit feedback op de ontwikkelingsenquête van de nieuwe versie.

 

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe versie bevat een aanzienlijk aantal wijzigingen die bedoeld zijn om de doeltreffendheid te verbeteren. Deze versie vervangt de 5.1 versie. Er zijn een aantal forse veranderingen toegepast en hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen in mogelijke scopes, auditduur en de aanvullende FSSC-eisen. Bij de aanvullende eisen gaat het om eisen m.b.t. etikettering en claims, voedselverlies en -afval, kwaliteitscontrole, apparatuurbeheer, allergenenbeheer en integratie van eisen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitscultuur. Ook zijn de eisen voor de omgevingsmonitoring dikker onderstreept en verduidelijkt. Daarnaast zijn er een aantal acties toegevoegd zoals de aantoonbare beheersing van fysische contaminatie en meldingsplicht aan CI (certificatie-instelling) bij noodsituaties of als de integriteit van het certificaat in gevaar komt.

De belangrijkste veranderingen in de versie 6.0 van FSSC 22000 zijn:

  • Herschikking van de categorieën van de voedselketen in overeenstemming met ISO 22003-1:2022.
  • Het toepassingsgebied is uitgebreid tot nieuwe scope optie FII voor Trading / Brokering / E-commerce en verkleind door Farming en FSSC 22000-Quality uit de regeling te schrappen.
  • Integratie van de eisen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitscultuur.
  • Nieuwe eisen op het gebied van kwaliteitscontrole, voedselverlies en -verspilling en apparatuurbeheer.
  • Versterking van de bestaande aanvullende eisen in deel 2 van de regeling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, allergenenbeheer en milieumonitoring.
  • Wijzigingen in en verduidelijking van de vereisten voor het certificeringsproces.
  • Toevoeging van een QR-code op FSSC 22000-certificaten voor een betere traceerbaarheid.

Voor het implementeren van de nieuwe versie 6.0, is er een overgangsperiode van 12 maanden. Dit geeft organisaties de tijd om zich te kunnen voorbereiden. Vanaf 1 april 2024 worden alle organisaties volgens de zogenaamde ‘V6-upgrade’ gecontroleerd door een geaccrediteerde CI en moet de update-audit te zijn voltooid voor 31 maart 2025.

 

Implementeren van FSSC 22000 V6

Food Safety System Certification (FSSC) 22000  is altijd een waardevol schema geweest voor bedrijven die het hoogste niveau van voedselveiligheidsbeheer willen handhaven. Om de implementatie overzichtelijk te houden, heeft FSSC een Versie 6 Upgrade Process-document gepubliceerd waarin de overgangsvereisten worden beschreven. Dit is een document waarin de veranderingen tussen V5.1 en V6 worden benadrukt. Echter vraagt het omzetten naar versie 6 om een gerichte aanpak waar gedegen kennis, inzicht en tijd voor nodig is. Om uw organisatie te ontzorgen, helpen de specialisten van Schouten Advies u graag. 

 

Vragen of advies nodig?

Heeft u verder nog vragen over de overgang naar de implementatie van FSSC22000 versie 6? Of heeft u hier hulp bij nodig? Onze specialisten staan klaar om u te helpen. Neem contact op via info@schoutenadvies.