Duurzaamheid

GMP+ FRA als basis ter voorbereiding ontbossingswetgeving

Meer dan 1.000 diervoederbedrijven zijn inmiddels gecertificeerd volgens GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Het gros van deze bedrijven heeft Schouten Advies B.V. succesvol mogen ondersteunen in het opzetten en implementeren van het kwaliteitssysteem voor Verantwoord Veilig en Duurzaam Diervoeders. Ook is Schouten Advies volop bezig met het implementeren van de ontwikkelingen omtrent de Europese wetgeving -VO. (EU) 2023/1115)- tegen ontbossing. Complexe materie dat veel vragen bij bedrijven oproept en een grote uitdaging vormt.

Duurzame en verantwoorde voeders die geproduceerd zijn volgens de eisen die worden gesteld in de nieuwe Europese ontbossingswetgeving (EUDR). Een veel beschreven en ingewikkeld onderwerp. Want wat gaat dit voor u als bedrijf betekenen? GMP+ Internationaal heeft een basis gelegd om te kunnen voldoen aan deze verordening. Binnen de GMP+ FRA module was het al mogelijk om te certificeren voor verantwoord veevoeder middels de standaarden: MI 5.1, MI 5.2, MI 5.3 en MI 5.4. Begin dit jaar zijn daar nieuwe standaarden bijgekomen, de MI 5.5:  Carbon Footprint van diervoeder en MI5.6; Productie en Handel van verantwoord diervoeder. De standaarden MI5.1, MI5.2., MI5.3 en MI5.6 dienen als basis om te kunnen voldoen aan de ontbossingswetgeving. Echter is GMP+ Internationaal bovenwettelijk en dit wil niet altijd zeggen dat je met een GMP+ FRA certificaat altijd voldoet aan de Europese wetgeving.

 

Ontbossingwetgeving EUDR

Met de ontbossingswetgeving beoogt de Europese Unie ontbossing en het verlies van biodiversiteit tegengaan. Het wordt dus verboden om goederen in te voeren die van doen hebben met ontbossing. Ofwel met deze verordening mogen er alleen producten, zoals rundvee, palmolie, soja, cacao etc. en afgeleide producten op de markt gebracht worden die afkomstig zijn van gebieden die vrij zijn van ontbossing. In vogelvlucht betekent dit voor bedrijven dat ze aan de hand van een verplichte ‘goedgekeurde zorgvuldigheidsverklaring’ kunnen aantonen dat het product die op de Europese markt wordt gebracht, vrij is van ontbossing. Door deze verklaring kan aangetoond worden dat het risico van een ‘verboden product’ verwaarloosbaar is. Daarnaast moeten de bedrijven kunnen traceren waar het product exact vandaan komt. Een geolocatie van het productiegebied (de grond waarop het is verbouwd) is hierbij vereist. Concreet betekent dit dat ieder bedrijf dat producten, zoals opgenomen in Bijlage I van Verordening (EU) 2023/1115 importeert, exporteert en produceert, verantwoordelijk is voor het opstellen van een zorgvuldigheidsverklaring. En hierbij de geëiste gegevens verzameld, o.a. waar komt het product exact vandaan en hoe is het gebied tot stand gekomen -wanneer is het gebied ontbost en voldoet het aan de CO2 uitstoot, etc-. Alleen een leveranciersverklaring is niet afdoende en iedere schakel in de keten draagt de verantwoordelijkheid, hetzij opstellen, controleren of verifiëren. 

 

Focus op Duurzaamheid met GMP+ FRA

Wanneer zaken doen steeds meer afhankelijk wordt van de duurzaamheidsprestaties, ondersteunt community GMP+ International hierbij met een eenduidig en duidelijk systeem dat in praktijk kan worden toegepast. Op 1 januari 2024 is ook de nieuwe duurzaamheidsstandaard MI5.6 in werking getreden en belangrijke pijler binnen de GMP+ FRA module. Hiermee is een belangrijk stap gemaakt ter voorbereiding op de ontbossingswetgeving.

 

MI5.6 Productie en Handel van verantwoord diervoeder

Een veranderde markt vraagt om een nieuwe sojastandaard. De MI5.6 is ontwikkeld om de productie en handel van verantwoorde soja (inclusief ontbossingsvrij) in de diervoederketens te borgen. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de EU Deforestation Regulation (EUDR), is deze nieuwe standaard opgezet. Per 01 januari 2024 verplicht QS de bedrijven de QS ADD-on module: Purchase of deforestation-free soy. In navolging hierop ontwikkelde GMP+ International een nieuwe en werkbare standaard MI5.6, om volledige wederzijdse erkenning te hebben met QS. Hiermee voldoen bedrijven die onder de MI5.6 standaard zijn gecertificeerd ook aan de QS-voorwaarden. 

Uitdaging en complex

Om aan de eisen van de ontbossingswetgeving te kunnen voldoen, is een grote uitdaging. Er heerst nog veel onduidelijkheid, met name hoe de geolocaties in kaart gebracht kunnen worden, alsook hoe de controle daadwerkelijk plaats gaat vinden. Daarentegen is de Ontbossingswetgeving al vanaf mei 2023 van kracht en is het actief geldend voor de grote ondernemingen vanaf 1 januari 2025. Dan start de overheid ook actief met controles en handhaving. Voor de MKB-bedrijven worden de verplichtingen actief gesteld vanaf 1 juli 2025. 

Vragen of advies nodig? 

Momenteel is Schouten Advies actief bezig met het vaststellen van de vereisten en het uitwerken van implementatiestrategieën voor bedrijven. Een veel voorkomende uitspraak in het bedrijfsleven is: ” Door de bomen het bos niet meer zien”.

Wilt u weten welke stappen uw bedrijf kan zetten om aan de wetgeving te kunnen voldoen? Of hoe GMP+ FRA hierbij ondersteuning kan bieden?
Neem dan contact op met ons op en de gespecialiseerde consultants wijzen u graag de weg. Dat kan via info@schoutenadvies.nl