Aanvullende eisen COVID-19 Arbobesluit

Het Arbobesluit is aangepast en bevat nu regels voor het beheersen van de risico’s van het coronavirus. Dat betekent dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen met het oog op de pandemie. De Inspectie SZW zal hierop in 2021 dan ook extra toezien. Waar moet u rekening mee houden?

Het Arbobesluit artikel 3.2. kent een aantal eisen die gaan over het inrichten van een veilige werkplek. In dit artikel staat in algemene zin beschreven dat werknemers hun werk onder veilige en gezonde omstandigheden moeten kunnen uitvoeren. Het Arbobesluit besteedt niet specifiek aandacht aan het minimaliseren van de kans op besmetting met het coronavirus. Daarom is er een tijdelijke aanvulling gekomen: artikel 3.2a ‘Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19.’

 

Wat houdt deze wet in?

Tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen behoren in ieder geval:

  • Het in acht nemen van voldoende hygiënische voorschriften
  • Het geven van doeltreffende voorlichting aan werknemers over de bestrijding van het virus op de arbeidsplaats.
  • Toezichthouden op de naleving van de maatregelen

 

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

De inspectie gaat in 2021 in het bijzonder aandacht besteden aan de risico’s omtrent het coronavirus. De focus ligt daarbij op de inventarisatie van dit risico in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor in het plan van aanpak. Welke maatrelen u moet treffen, is afhankelijk van de specifieke situatie. Als een overtreding van artikel 3.2a wordt geconstateerd door de Inspectie SZW, is zij bevoegd om het werk stil te leggen en om boetes uit te delen.

Gelukkig hebben veel sectoren instrumenten ontwikkeld om werkgevers handvatten om de risico’s van het coronavirus te beheersen. Een voorbeeld hiervan zijn de coronaprotocollen. In de diervoedersector wordt dit protocol van Nevedi toegepast. Deze en andere protocollen worden regelmatig geactualiseerd. 

Heeft u vragen over COVID-19 en het Arbobesluit of over andere arbeidsveiligheidskwesties? Neem dan contact met ons op.

 

Blijf op de hoogte