Arbeidsongevallenmonitor 2020: wat zijn de veelvoorkomende ongevalstypes in Nederland?

Voedermiddelen uit voormengsels die alleen als draagstof functioneren, hoeven niet vermeld te worden op het etiket. Daarbij geldt dat het gebruik van de voedermiddelen veilig moet zijn en er geen andere etiketteringsbepalingen zijn die voortvloeien uit andere wetgeving. Door goed te kijken naar de oorzaken van ongevallen, kunnen soortgelijke situaties in de toekomst worden voorkomen. Daarom in dit artikel: wat zijn de veelvoorkomende ongevalstypes in Nederland?

Relatief veel ongevallen vinden plaats in kleine bedrijven en in de sectoren afvalverwerking, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. Met ruim 160 slachtoffers per 100.000 banen is het risico op een bedrijfsongeval in de afvalsector het grootst. De kenmerken van slachtoffers die betrokken zijn bij ongevallen zijn door de jaren heen stabiel. Vooral mannen, jongeren van 15 tot en met 24 jaar en werkenden van 55 tot en met 64 jaar worden slachtoffer van een ongeval. Ook uitzendkrachten zijn oververtegenwoordigd. In 2020 waren twee veel voorkomende ongevalstypes: ongelukken met machines en vallen van hoogte.

 

Werken met machines

In totaal werken naar schatting 1,5 miljoen mensen met machines. Dat is ongeveer een vijfde van alle werkenden. Voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking is machineveiligheid dus van belang! De meeste van de ongevallen met machines gebeuren door contact met bewegende delen van de machine. In meer dan de helft van deze gevallen is er sprake van blijvend letsel. Het gaat dan voornamelijk om amputatie van vingers of handen.

Wat verder opvalt, is dat ongelukken met machines niet altijd gebeuren tijdens de bediening ervan. In 37% van de gevallen was men namelijk bezig met reiniging of onderhoud. De machine stond nog op stand-by terwijl veel slachtoffers dachten dat de machine volledig uitgeschakeld en spanningsloos was. De fysieke afscherming speelt bij het voorkomen van ongevallen een grote rol. In bijna twee derde van de ongevallen bleek ten minste een onderdeel hiervan niet op orde.

Bron: Monitor arbeidsongevallen 2020 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 

Werken op hoogte

Ongeveer vijf procent van alle werkenden werkt weleens op hoogte. Beduidend minder dan werken met machines en daardoor zijn er ook minder ongevallen door vallen van hoogte. In de meeste gevallen dat het wel fout ging in 2020, ging het om het vallen van een ladder of trap. Dit gebeurde meestal tijdens het klimmen op of dalen van een ladder. De andere helft was op hoogte aan het werk. In veel gevallen viel de medewerker doordat aan een combinatie van basisvoorwaarden niet werd voldaan: het (langdurig) werken op een ladder in combinatie met een onveilig gebruik ervan. Zo werd in veel gevallen de ladder niet goed geborgd tegen wegglijden. In tegenstelling tot het werken met machines houden de meeste slachtoffers hier geen blijvend letsel aan over.

 

Risico op een ongeval minimaliseren

Er zijn enkele maatregelen die bedrijven kunnen nemen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Uit de arbeidsongevallenmonitor blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de werkgevers (met name kleine bedrijven) geen Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) heeft. In sommige gevallen is er wel een RI&E maar is werken op hoogte of machineveiligheid niet benoemd. De eerste stap naar verbetering van de arbeidsveiligheid is het inventariseren van de risico’s met behulp van de RI&E. Vervolgens worden passende oplossingen aangedragen in het plan van aanpak en worden deze oplossingen geïmplementeerd.

Bas van Leewen

Bas van Leewen

Veiligheidsdeskundige

Blijf op de hoogte