Foto CE markering

CE-markering, en wat nu?

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering. Eerder dit jaar vertelde Huub Sluijsmans van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het kenmerk bij een bijeenkomst van de Nederlandse Norm (NEN). De markering toont aan dat de fabrikant of leverancier met het product voldoet aan de Europese richtlijnen. Op alle producten dient sinds 1995 een CE-markering te zijn aangebracht en dat kan vervolgens handig zijn om de risico’s van uw machines in kaart te brengen.

Volgens artikel 5 van de Arbowet is de werkgever verplicht de risico’s van machines en installaties te onderzoeken. Sluijsmans vertelde tijdens de bijeenkomst dat deze risico’s al in kaart zijn gebracht door de fabrikant. Die is namelijk volgens de machinerichtlijn verplicht documentatie (zoals handleidingen) mee te leveren bij CE-gemarkeerde machines. Daarin wordt minimaal aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • informatie over de restrisico’s;
  • informatie over de te nemen beschermende maatregelen;
  • informatie over de onderhoudswerkzaamheden;
  • Informatie over de werkwijze bij ongevallen of storingen.

Zo gaf Sluijsmans als voorbeeld dat de frequentie waarop de desbetreffende machine onderhouden dient te worden terug te vinden is in deze handleiding. De daadwerkelijke onderhoudstermijn van de machine blijft natuurlijk wel afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Als een machine minder vaak wordt onderhouden of gekeurd dan voorgeschreven, dan dient u te onderbouwen waarom u dit doet. Als u niet meer beschikt over de handleidingen, kunt u deze opvragen bij de leverancier. Voor machines van vóór 1995 golden deze voorschriften nog niet. In dat geval dient u dus wel een Risico Inventarisatie- en Evaluatie op uw machines uit te (laten) voeren.

China Export

Let er wel op dat de CE-markering authentiek is! Er zijn namelijk ook andere markeringen in omloop die soms erg op de officiële versie lijken. Onder ziet u hoe u het logo kunt herkennen. Het officiële logo wordt alleen zoals aangegeven bij ‘Conformité Européenne’ gebruikt. Alle andere versies zijn namaak of betekenen iets anders. Het rechtse logo wordt soms gebruikt op goederen uit China. Het wordt dan ook weleens het ‘China Export’ logo genoemd, maar dat is eigenlijk niet terecht. Het is geen officieel logo en het heeft geen daadwerkelijke betekenis. Het lijkt alleen bedoeld te zijn om het Europese merkteken te imiteren.

Blijf op de hoogte