Dag van de BHV: haal meer uit uw BHV-organisatie

Namens Schouten Advies kom ik veel bij bedrijven waar goed is nagedacht over de inrichting van de BHV-organisatie. Deze bedrijven hebben onder meer een bedrijfsnoodplan opgesteld en meerdere personen een passende BHV-opleiding aangeboden. Een vraag die ik regelmatig krijg is: ik heb een BHV-organisatie en alles staat beschreven in een plan, maar wat nu?

Het gevaar van een BHV-organisatie is dat deze vaak onzichtbaar is totdat er actie nodig is. Bedrijfshulpverleners laten opleiden en een noodorganisatie opzetten is één, maar hoe houdt u de BHV-organisatie levend? In dit artikel twee onmisbare maatregelen om meer uit uw BHV-organisatie te halen. Zo bent u altijd optimaal voorbereid op een eventuele calamiteit.

1. Evalueren en bijstellen

Allereerst is het belangrijk dat de BHV-organisatie is opgenomen in de normale bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door deze op te nemen in een Arbobeleidsplan of ander kwaliteitssysteem. Als onderdeel daarvan worden zaken als het bedrijfsnoodplan en de ontruimingsoefening jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zo houdt u BHV in uw bedrijf actueel.

Er zijn nog meer zaken waar u op moet letten bij het evalueren van de BHV-organisatie:

 • doelstellingen van de organisatie;
 • taken en verantwoordelijkheden van belanghebbenden;
 • opleiding & instructie van belanghebbenden;
 • uitrusting van BHV’ers;
 • evaluatie van de ontruimingsoefening.

Om grip te houden op BHV, is het verstandig om de evaluatie vast te leggen in een checklist.

Vandaag, 2 november 2020, is het de dag van de BHV. Klik hier voor meer informatie.

2. Oefenen

Een ontruimingsoefening wordt georganiseerd om te testen of de bedrijfsnoodorganisatie, zoals die is omschreven in het bedrijfsnoodplan, goed functioneert. Tijdens een ontruimingsoefening speelt er meer dan alleen mensen zo snel mogelijk van a naar b te krijgen. Let tijdens een ontruimingsoefening ook op onder andere de volgende zaken:

 • gebruik van brandmeldapparatuur;
 • uitrusting van de BHV’er;
 • gebruik van nooduitgangen;
 • waarschuwing externe hulpverleningsdiensten;
 • controle ruimten op aanwezigheid personen;
 • gebruik van de verzamelplaats.

Ook hier is het verstandig dit alles vast te leggen in een evaluatieformulier. Uit de oefening kunnen lessen worden getrokken en eventuele verbetermaatregelen worden genomen.

Voor veel bedrijven die nog weinig ervaring hebben met ontruimingsoefeningen, kan het verstandig zijn om simpel te beginnen. Zo kan bij een eenvoudige oefening het personeel van tevoren worden ingelicht over de datum en het tijdstip. In een later stadium kan worden gekozen voor een meer complexe oefening.

Schouten Advies

Door een bedrijfsnoodplan jaarlijks te toetsen aan de praktijk (en andersom), kan een BHV-organisatie worden voorbereid op een eventuele calamiteit. Schouten Advies kan u helpen bij het opzetten en begeleiden van een ontruimingsoefening. Daarnaast leggen we het BHV-beleid inclusief evaluatieformulieren vast in uw kwaliteitssysteem. Heeft u nog geen bedrijfsnoodplan? Wij kunnen u  helpen bij het opstellen ervan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Blijf op de hoogte