Diensten/ kwaliteitssystemen

Dit zijn de belangrijkste punten uit het jaarplan Inspectie SZW 2020 voor de Agrofoodsector

Ieder jaar brengt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) een nieuw jaarplan uit. In het jaarplan beschrijft I-SZW hoe zij verwacht bij te dragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt voor iedereen. Dit zijn de belangrijkste speerpunten van I-SZW voor 2020 en de consequenties daarvan voor de AgroFood sector.

 

Het aantal bedrijven met een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit van de RI&E. Daarom investeert de I-SZW dit jaar in de controle op aanwezigheid van de RI&E en de kwaliteit ervan. De RI&E is een middel om structuur te geven aan het arbobeleid in de organisatie en mag daarom geen “papieren tijger” zijn. Sinds 23 juli 2019 kan I-SZW direct boetes uitdelen bij het ontbreken van een RI&E of Plan van Aanpak. Voorheen bleef het in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving.

 

Gevaarlijke stoffen

Circa 1 op de 6 werknemers heeft op werk te maken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie wil dat werkgevers aantoon baar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt daarbij is het vier-stappenmodel blootstelling. Dit model is gericht op het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De vier stappen (inventariseren, beoordelen, maatregelen treffen en borgen) vormen samen het totale pakket aan maatregelen die een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. I-SZW gaat controleren of organisaties het stappenplan hebben gevolgd.

Welke Arboverplichtingen heeft uw bedrijf voor het werken met gevaarlijke stoffen? Doe de zelfinspectie en zie wat u nog moet doen.

 

Programma Agrarisch en groen

Het programma ‘Agrarisch en groen’ richt zich op risico’s zoals het werken met machines, fysieke overbelasting en sectorspecifieke gevaarlijke stoffen zoals dierlijk stof en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt ingezet op onderstaande aandachtspunten:

  • overschrijding van arbeids- en/of rusttijden;
  • lichamelijke overbelasting van plukkers in de paddenstoelenteelt;
  • de stofaanpak voor agrarisch stof in stallen. Agrarisch stof is een verzamelnaam voor al het stof dat aanwezig is bij bedrijven in de diervoedersector (van plataardige of dierlijke oorsprong, zoals kwartsstof en endotoxine).
  • veiligheid op het (boeren)erf. Denk bijvoorbeeld aan veilig lossen voor de chauffeur;
  • risico’s als onderbetaling en illegale tewerkstelling.

 

Hoe is de Arbosituatie in uw bedrijf?

Kent u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf? Via deze link checkt u eenvoudig of u aan alle regels voldoet. Komt u er toch niet uit of heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de experts van Schouten Advies.

Training volgen?

Schouten Advies geeft jaarlijks tientallen trainingen. Onze experts leren u graag iets nieuws bij.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je direct aan voor de nieuwsbrief van Schouten Advies.

 

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.