FOD Volksgezondheid: nieuwe regels etikettering voormengsels in diervoeders

Er is een nieuwe omzendbrief over etikettering van diervoeders beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid. Hierin staat dat de dragers van alle voormengsels die zijn verwerkt in het mengvoeder, op het etiket van het mengvoeder moeten worden gezet. Ze moeten meegerekend worden in de formulatie en moeten vermeld worden bij de voedermiddelen onder ‘Samenstelling‘. Dit is volstrekt het tegenovergestelde van wat er in de vorige versie stond.

Ook moet hierbij rekening gehouden worden dat alle voedermiddelen, vermeld onder samenstelling, in aflopende volgorde van hoeveelheid vermeld moeten worden.

Voormengselfabrikanten zijn echter niet verplicht om de percentages van de dragers door te geven. Daardoor zal niet altijd vanzelfsprekend zijn hoeveel er van een drager in een voormengsel zit. Wij raden aan om de etiketten zo volledig mogelijk te maken en indien men informatie tekort komt, hiervan het bewijs bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan een voormengselfabrikant die weigert de percentages door te geven.

Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte

Direct advies?
De experts van Schouten Advies kunnen u helpen met al uw vragen rondom FSSC 22000.