Dit is wat je moet weten over FSSC 22000 versie 5

Eerder dit jaar heeft FSSC een nieuwe versie van haar schema gepubliceerd: FSSC 22000 versie 5. Vanaf 1 januari 2020 zal de nieuwe editie ingaan. Na 29 juni 2021 zullen de v4.1 certificaten vervallen. Bent u met uw bedrijf al over naar versie 5? Zo nee: in dit artikel nog de belangrijkste verschillen.

ISO 22000:2018

De belangrijkste wijziging in FSSC 22000 versie 5 is dat de nieuwe ISO 22000 standaard in het schema is opgenomen. Met ISO 22000:2018 is de High Level Structure (HLS) voor managementsystemen geïntroduceerd. Door de HLS wordt het makkelijker meerdere kwaliteitssystemen in één management systeem te gieten. Deze verandering is nu ook doorgevoerd in FSSC 22000. Sally Elsherif, lid van het FSSC Board of Stakeholders, verwoordt het hier zo: “The adoption of the new ISO 22000 high level structure in Version 5 provides a great opportunity for organizations to enable the integration of their food safety management system with other management systems such as ISO 9001 for quality management.”

In ISO 22000:2018, en dus ook in FSSC 22000 versie 5, wordt er onderscheid gemaakt tussen gevaren op operationeel niveau en gevaren op organisatorisch niveau. Er zijn twee plan-do-check-act-cirkels welke met elkaar zijn verweven. De eerste cirkel betreft het management systeem (organisatorisch), de tweede cirkel het operationele systeem. Die laatste was natuurlijk al onderdeel van de ISO 22000. Door het samenbrengen van de twee cirkels is naast de essentiéle aandacht voor de operationele risico’s, in de vorm van HACCP, nu ook extra focus op risico’s van organisatorische oorsprong. Doel hiervan is een duurzamere en consistente bedrijfsvoering.

Het basisvoorwaardenprogramma dat in versie 4.1 geldig was, is ook geldig in versie 5. Het programma is niet gewijzigd.

Schemadocumenten

De nieuwe schemadocumenten zijn hier op de website van FSSC te vinden. Let met name op Part 2 van dit document. Daarin vindt u de eisen die gesteld worden aan gecertificeerde bedrijven. Alle documenten zijn nu ook als één bestand te downloaden.

Let op: de hoofdstukindeling van FSSC is ook aangepast. Voor een uitgebreider overzicht van alle veranderingen kunt u hier kijken.

 

Blijf op de hoogte

Direct advies?

De experts van Schouten Advies kunnen u helpen met al uw vragen rondom FSSC 22000.