Geef praktische invulling aan uw arbobeleid met de Arbocatalogus

Het is een veel gestelde vraag van klanten: hoe kan ik de Arbozaken in mijn organisatie praktisch regelen? Om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren, kennen we in Nederland de

Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: de Arbowet). Om daar invulling aan biedt de Arbocatalogus concrete handvaten voor de invulling van uw arbobeleid.

Een belangrijk kenmerk van de Arbowet is dat het een kaderwet met zogenaamde doelvoorschriften is. Geen concrete risico’s, maar algemene bepalingen over het Arbobeleid in organisaties. Een voorbeeld van een algemene bepaling is: de werkgever zorgt ervoor dat werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Over de concrete invulling van de doelvoorschriften, zal de werkgever zelf moeten nadenken. Dat is ook niet zo gek, want veel verschillende branches en sectoren, betekent veel verschillende omstandigheden en veiligheidsmaatregelen. De Arbocatalogus biedt hiervoor praktische handvaten.

 

Wat is een Arbocatalogus?

De Arbocatalogus is in 2007 in het leven geroepen en is in Nederland eigenlijk niet meer weg te denken. Een Arbocatalogus is een (digitaal) document met daarin de maatregelen die werkgevers en werknemers op brancheniveau hebben afgesproken. Het document biedt handvatten voor organisaties om te voldoen aan de eerder genoemde doelvoorschriften voor veilig en gezond werk. Je kunt het zien als een oplossingsboek met maatwerkoplossingen voor een specifieke sector. Zo kent de diervoederindustrie bijvoorbeeld de Arbocatalogus Graan. Een aantal voorbeelden van praktische zaken die je terug kunt vinden in Arbocatalogi zijn:

  • beschrijvingen van arbeidsmiddelen;
  • praktische illustraties en video’s van arbeidsrisico’s en maatregelen;
  • tools en checklists om specifieke risico’s te beoordelen;
  • beschrijvingen van goede praktijken.

 

Praktische handvaten voor het verbeteren van de arbeidsveiligheid in uw branche zijn dus vaak gewoon beschikbaar. Uw organisatie hoeft het wiel dan niet opnieuw uit te vinden. In de Arbocatalogus worden oplossingen gebundeld op een manier die tegemoet komt aan specifieke eisen en wensen van de sector of branche.

 

Nieuwe en gewijzigde Arbocatalogi worden door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) getoetst. Tijdens een toetsing wordt onder meer beoordeeld of de inhoud van de Arbocatalogus in voldoende mate invulling geeft aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Arbocatalogi die met positief resultaat zijn getoetst, vormen het uitgangspunt voor toezicht en handhaving door de Inspectie SZW.  

 

Is de Arbocatalogus verplicht?

Tijdens een inspectie door de Inspectie SZW worden bedrijven gecontroleerd op naleving van de wet- en regelgeving. De Arbocatalogus valt daar in principe niet onder. Toch houden inspecteurs vaak rekening met de oplossingen uit de Arbocatalogus. Het verdient dus de aanbeveling om de catalogus wel toe te passen. Wanneer u als bedrijf volgens een getoetste catalogus werkt, weet u namelijk dat u voldoet aan de wettelijk doelvoorschriften uit de Arbowet.

Wilt u weten of uw branche over een door de Inspectie SZW getoetste Arbocatalogus beschikt? Neem dan even een kijkje op Arboportaal. Schouten Advies kan u helpen om de arbeidsveiligheid in uw organisatie te verbeteren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte