Foto lab

Handige tool voor een veiligere werkvloer: Veiligheidspaspoort van Nevedi

​De Arbocatalogus Graan is een oplossingsboek met maatwerkoplossingen voor arbo-vraagstukken specifiek voor de diervoedersector. In de catalogus staan de maatregelen die werkgevers en werknemers op brancheniveau hebben afgesproken. De informatie in een Arbocatalogus is bedoeld voor werkgevers en kwaliteitsmedewerkers. Risico’s en maatregelen zijn praktisch beschreven, maar niet allemaal direct relevant voor de uitvoerenden op de werkvloer. Daarvoor heeft de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Afgekort: Nevedi) een oplossing ontwikkeld: het “Nevedi Veiligheidspaspoort”.

We schreven eerder al over de Arbocatalogus Graan. Daar leest u hier meer over.

Het Nevedi Veiligheidspaspoort werd zo’n drie jaar geleden geïntroduceerd. Het is een app die op een laagdrempelige manier aandacht besteedt aan risico’s in de diervoedersector. In tegenstelling tot de Arbocatalogus Graan wordt in deze app alleen de essentie van het veilig en gezond werken overgebracht. Neem bijvoorbeeld hoe om te gaan met stofexplosieveiligheid. Een aantal essentiële aandachtspunten daarbij zijn het ontstaan van een stofexplosie, het herkennen van stofexplosiegevaar en het verwijderen van stof. Via onder meer korte animatiefilmpjes worden praktische tips en adviezen gegeven hoe mensen op de werkvloer het risico op een stofexplosie kunnen beperken.

Ook andere thema’s komen aan bod:

  • lichamelijke belasting;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • explosieveiligheid;
  • gevaarlijke stoffen;
  • besloten ruimtes;
  • machineveiligheid;
  • dierziekten

Daarnaast gaat het veiligheidspaspoort in op belangrijke preventieve maatregelen, zoals: opleidingen en bevoegdheden, orde en netheid, veilig werken met interne transportmiddelen, veiligheidspictogrammen en een gezonde zithouding op het kantoor. Helaas kan zich, ondanks alle preventieve maatregelen, onverhoopt toch een incident voordoen. Ook bij incidenten kan het Nevedi Veiligheidspaspoort helpen. Zo is er bijvoorbeeld informatie in te vinden over hoe te handelen bij een bedrijfsongeval, brand of explosie.

Tot slot is het mogelijk om de opgedane kennis te testen via een quiz. Maken uw medewerkers gebruik van het Nevedi Veiligheidspaspoort? Deze kan gratis worden gedownload via de Apple App Store en Google Play Store.

Voor vragen waarop geen antwoord te vinden is in het veiligheidspaspoort, kunt u bij Schouten Advies terecht. Wij staan voor u klaar.

Blijf op de hoogte