Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 heeft de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) in 2017 extra controles uitgevoerd, gericht op de naleving van de Arbowet- en regelgeving in de agrarische en groene sector. Deze controles hebben geleid tot een nieuw initiatief van het Ministerie SZW en sector partners: zeroaccidents2020.nl.

Ongevallen: de feiten en cijfers
Het aantal ongevallen in de agrarische sector ligt zorgwekkend hoog. Uit een verslag van het Ministerie SZW blijkt dat het alleen al in 2017 om 93 slachtoffers gaat en daar komen de niet gemelde ongevallen nog bovenop. In de afgelopen 10 jaar hebben er 190 ongevallen met dodelijke afloop plaatsgevonden. Bij het merendeel daarvan (41%) gaat het om situaties waarbij er iemand is aangereden. Naast aanrijdingen komt het slachtoffer in ongeveer 25% van de gemelde gevallen in contact met bewegende delen van machines, blijkt uit de rapportage van het Ministerie SZW. Zo is bijvoorbeeld het risico op verwonding is aanzienlijk als er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan gevaarlijke machines zoals hamermolens en mengers.

Tot slot blijkt uit de rapportage dat bij vrijwel alle geïnspecteerde bedrijven sprake is van gezondheidsklachten ten gevolge van fysieke overbelasting. Fysieke (over)belasting ontstaat door het tillen van (zware) voorwerpen, werken in een slechte houding en routinematige werkzaamheden waarbij gedurende een aanzienlijk deel van de dag dezelfde bewegingen worden gemaakt.

Geen dodelijke slachtoffers meer
De inspectie is voornemens om vanaf 2020 geen dodelijke slachtoffers meer te moeten betreuren in de agrarische sector. Ook u kunt uw steentje bijdragen:

  • Breng verkeersstromen die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden in kaart. Plaats voorzieningen die het verkeer op het bedrijfsterrein veiliger maken, zoals belijning of spiegels. Stel een verkeersplan op met daarin rijroutes, rijsnelheden voorrangsregels etc.
  • Inventariseer bij welke machines, transportbanden en installaties werknemers in contact kunnen komen met draaiende onderdelen. Zorg op deze plaatsen voor een gedegen scherm of passende beveiliging zodat in contact komen met bewegende delen van de machine onmogelijk wordt.
  • Zoek uit op welke plekken in uw organisatie fysieke belasting ontstaat. Bepaal wat de risico’s zijn en geef medewerkers voorlichting over risico’s en maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van tilhulpmiddelen of advies over de juiste lichaamshouding bij tilwerkzaamheden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van ons nieuws