Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021: hier moet je op letten

Ieder jaar brengt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) een nieuw jaarplan uit. In het jaarplan beschrijft I-SZW hoe zij verwacht bij te dragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt voor iedereen. Dit zijn de belangrijkste speerpunten van I-SZW voor 2020 en de consequenties daarvan voor de AgroFood sector.

Het aantal bedrijven met een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) moet (net als vorig jaar) nog steeds worden verhoogd. De Inspectie schaalt in 2021 de pilot, die zich richt op het schriftelijk opvragen van RI&E’s, flink op. Via voorlichting en actieve inspecties wijst de Inspectie werkgevers in specifieke subsectoren op het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak en het (basis)contract met de Arbodienst. Sinds 23 juli 2019 kan I-SZW direct boetes uitdelen bij het ontbreken van de RI&E of het Plan van Aanpak. Voorheen bleef het in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving.

Coronavirus

De inspectie gaat in 2021 in het bijzonder aandacht besteden aan de risico’s omtrent het coronavirus. De focus ligt daarbij op de inventarisatie van dit risico in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor in het Plan van Aanpak. Voor de beheersing van dit risico hebben veel sectoren diverse instrumenten ontwikkeld om werkgevers handvatten te geven voor de juiste aanpak. Een voorbeeld hiervan zijn de coronaprotocollen.

Andere aandachtspunten van de inspectie zijn onder meer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en gevaarlijke stoffen. Wilt u meer weten? Via deze link kunt u het gehele inspectieprogramma lezen.

Programma agrarisch en groen

Het programma agrarisch en groen streeft ernaar de naleving van wetgeving op het gebied van eerlijk werk te verbeteren, de norm te verster­ken dat uitbuiting onacceptabel is en het ontstaan van beroepsziekten zoals klachten aan het bewegingsapparaat, long- en huidaandoeningen terug te dringen. Daarnaast wordt ingezet op onderstaande aandachtspunten:

  • risico’s van mestgassen;
  • gebruik van onveilige machines en blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • stofaanpak voor dierlijk stof in varkenshouderijen;
  • overschrijding van arbeids- en/of rusttijden;
  • risico’s als onderbetaling en illegale tewerkstelling.

Hoe is de Arbosituatie in uw bedrijf?

Kent u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf en heeft u uw Plan van Aanpak en RI&E op orde? Via deze link checkt u eenvoudig of u aan alle regels voldoet. Komt u er toch niet uit of heeft u meer vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met de experts van Schouten Advies.

 

Blijf op de hoogte