Arbo

RI&E waardevol voor medewerkers én organisaties

Een ongeval zit in een klein hoekje, zeker op de werkvloer. Het inventariseren en verkleinen van arbeidsrisico’s is dé stap naar een veilige en gezonde werkplek. Daarom is er dit jaar extra aandacht voor RI&E in de week van 10 tot en met 14 juni. Arbobeleid is een verplichting voor iedere organisatie of bedrijf met personeel en vormt de basis voor de RI&E (Risico-inventarisatie en -Evaluatie). En dat is niet voor niets. Gemiddeld hebben bijna 200.000 werknemers een ongeval tijdens het werk, wat bij 100.000 werknemers leidde tot één of meerdere dagen verzuim. Daarnaast raken jaarlijks zo’n 13.000 werknemers arbeidsongeschikt.

 

Wat is RI&E? 

Het uitvoeren van een RI&E geeft een duidelijk overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw werknemers en derden. Door een actuele RI&E op te stellen, voldoet u niet alleen aan de Arbowet, maar werkt u ook aan een veilige en gezonde werkcultuur. Het up-to-date houden van de RI&E is minstens zo belangrijk. Komt er een nieuw risico bij, zoals een nieuwe machine of een nieuwe werkplek? Pas dan ook de RI&E aan. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert de naleving van de Arbowet- en regelgeving.

 

Voordelen van RI&E 

Op (web)pagina’s en folders die niet gebruikt worden om een verkoop tot stand te brengen, maar om de consument te informeren, hoeft niet alle verplicht te vermelden informatie te bevatten. Belangrijk is daarbij dat de informatie niet misleidend mag zijn. Dus geen informatie over een aandoening vermelden, en daarbij een link naar het product. Voor levensmiddelen geldt daarnaast dat wanneer er “verplichte gegevens” worden vermeld, deze in overeenstemming met de verordening gebeurd.

Een actuele RI&E kan het verzuim van werknemers helpen verminderen en voorkomen. Het signaleren en beheersen van risico’s op de werkvloer kan het volgende positieve effect hebben:

 • Voorkomen van ongevallen en letsel
 • Bescherming van de gezondheid van werknemers
 • Verbetering van de werkomgeving
 • Verhoogd veiligheidsgedrag

Dit heeft weer een gunstige invloed op:

 • Tevreden en gemotiveerde werknemers
 • Een positief imago van het bedrijf
 • Hogere productiviteit doordat medewerkers zich prettig voelen op het werk
 • Minder snel ziek worden van medewerkers, waardoor (langdurig) verzuim afneemt
 • Voorkomen van boetes en schadeclaims van de inspectie en/of medewerkers

 

RI&E met Schouten Advies

Schouten Advies kan voor u de Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren door risico’s in kaart te brengen. Met een Plan van Aanpak helpen wij u om de gevonden risico’s op structurele wijze te reduceren. Met een RI&E uitgevoerd door Schouten Advies B.V. zorgt u ervoor dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op praktische wijze worden benaderd. Daarnaast wordt de RI&E uitgevoerd door een deskundig adviseur met ervaring in de diervoeder- en levensmiddelensector.

Een RI&E uitgevoerd door Schouten Advies bestaat uit de volgende elementen:

 • Een bedrijfsbezoek door een deskundig adviseur (gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige)
  – Bespreken van de organisatorische aspecten met betrekking tot de Arbozorg;
  – Rondgang op de werkplek om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen;
 • Een rapportage van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s (Risico Inventarisatie);
 • Een rapportage voor het reduceren van de gevonden risico’s (Plan van Aanpak);
 • Toetsing van de RI&E en het Plan van Aanpak.

Als de RI&E is uitgevoerd en de rapportage is geschreven, kan een vervolgtraject worden uitgezet om de gevonden risico’s te beheersen en oplossingen te implementeren. In veel gevallen moet een RI&E worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of een Arbokerndeskundige. Een fijne bijkomstigheid is dat onze deskundige adviseur gecertificeerd is en tegelijkertijd de RI&E kan toetsen. U hoeft dan niet nog een externe partij te benaderen voor de toetsing. Met een up-to-date RI&E toont u aan dat de veiligheid van de werknemers en derden hoog in het vaandel staat.

 

 

Vragen of advies nodig?

Schouten Advies helpt u hierbij graag en vakkundig. Neem gerust contact met ons op via info@schoutenadvies.nl.