Foto Wervelwind boeken

Risico Inventarisatie- en Evaluatie: van papieren tijger naar dynamisch document

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. De risico’s zijn opgenomen in het Plan van Aanpak (PvA) zodat in één oogopslag duidelijk is welke risico’s uw organisatie kent. Alles lijkt op orde. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Het belang van een dynamische RI&E
Een dynamische RI&E is een RI&E die doorlopend wordt bijgesteld. Dat betekent dat maatregelen in het Plan van Aanpak worden uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijke personen. Het (laten) uitvoeren van de RI&E en het (laten) opstellen van het PvA is dus eigenlijk niet voldoende. Daarna moet er namelijk iets met het document gebeuren. Door de RI&E dynamisch en levendig te houden, voldoet u niet alleen aan Arbowet- en regelgeving, maar zorgt u voor een veilige werkomgeving waarbij arbeidsveiligheid breed in de organisatie wordt gedragen.

Tips voor een dynamische RI&E
Voor een succesvolle RI&E dient in eerste instantie draagvlak te worden gecreëerd. Vaak liggen taken en verantwoordelijkheden uit het PvA bij één persoon, meestal de werkgever of preventiemedewerker. Het resultaat van de RI&E is dan vaak een knelpuntenlijst waar geen actie op wordt ondernomen, omdat taken niet goed zijn verdeeld. Zorg daarom dat taken uit het PvA degelijk worden toebedeeld aan meerdere “actienemers”. Iedere actienemer wordt verantwoordelijk voor één fabriek of afdeling. Naast de actienemers is het verstandig om een arbo-verantwoordelijke aan te stellen, die toeziet op de actienemers.

Naast het creëren van draagvlak, zorgen de volgende tips voor een dynamische RI&E:  

  • zet een traject in dat past bij de “cultuur” van het bedrijf (d.w.z. zet geen te zwaar traject in);
  • bepaal wie welke maatregelen uit het PvA oppakt;
  • zorg dat de belangrijkste risico’s uit het PvA gecommuniceerd worden met de medewerkers;
  • laat collega’s meedenken over de te nemen maatregelen, zij voeren het werk tenslotte uit;
  • stel de RI&E bij als daar aanleiding toe is, denk aan een reorganisatie, verbouwing, nieuwbouw, aanschaf van nieuwe machines of na een ernstig bedrijfsongeval;
  • controleer periodiek of de maatregelen het gewenste effect hebben;
  • Indien de maatregelen niet het gewenste effect hebben, stel de RI&E dan bij.

Blijf op de hoogte