Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen

Veel werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Met de juiste voorzorgsmaatregelen gaat dat vaak goed. Toch komt regelmatig in het nieuws dat werknemers ziek zijn geworden op hun werk. Vorig jaar werden bijvoorbeeld hoge concentraties fosfine gas gevonden in binnenvaartschepen vol graan. Volgens de Arbeidsinspectie sterven er jaarlijks zo’n 3000 (ex) medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarom hanteert de inspectie vanaf dit jaar een strenger boete beleid. Het is dus belangrijk dat risico’s van stoffen goed beheerst worden en medewerkers beschermd worden. Maar, hoe pak je dat aan?

Voor het beheersen van een risico moet dat risico eerst in kaart gebracht worden. Te beginnen bij: hoe herken je gevaarlijke stoffen? Het eenvoudigste is om het etiket van het product erbij te pakken. Daar staat vaak op beschreven om wat voor product het gaat en wat de risico’s zijn. Denk bijvoorbeeld aan gevaarsymbolen maar ook aan H- en P-zinnen. Dat zijn zinnen die een per wet vastgelegde betekenis hebben. Bijvoorbeeld: “H310+H330 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2”. Dat betekent dat de stof dodelijk kan zijn bij contact met de huid en bij inademing.

Al deze zinnen en de betekenis van de gevaarsymbolen staan beschreven in de Stoffencheck app. Deze app is voor Android en Apple telefoons beschikbaar. Meer informatie over deze app vindt u hier. Met de app weet u precies waar u aan toe bent.

Een aantal voorbeelden van gevaarsymbolen.

In februari 2022 maakte de Arbeidsinspectie bekend dat ze strenger gaat optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Daarbij zijn de boetes voor overtredingen verhoogd. Als een bedrijf bijvoorbeeld wel een RI&E heeft, maar geen ‘gevaarlijke stoffen’ deel, dan wordt direct een boete van de vijfde categorie opgelegd. In 2022 is dat €5000,-. Daarbij worden nu geen waarschuwingen meer gegeven. Dat geldt ook voor overtredingen van artikel 4.2 tot en met artikel 5 van het Arbobesluit.

Het is dus belangrijk om dit op orde te hebben. Niet alleen om de veiligheid van medewerkers te garanderen, maar ook om boetes te voorkomen. Daarom moeten bedrijven voldoen aan het zogenaamde 4-stappenmodel blootstelling van de overheid. Er zijn verschillende tools voor om te werken met het model. Schouten Advies kan u helpen met uw arbovraagstukken. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte