Novel foods – hier moet u rekening mee houden als u een nieuw voedingsmiddel op de markt brengt

In Europa is het niet zomaar toegestaan om nieuwe voedingsmiddelen op de markt te brengen. Er geldt hiervoor een zogenaamde positieve lijst. Staat een product niet op de lijst? Dan mag het niet op de markt worden gebracht. Maar, wat moet je dan doen als je een nieuw voedingsmiddel hebt ontwikkeld, dat is bedoeld voor humane consumptie?

Vanaf 25 november 2015 is verordening 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen van kracht. Met deze verordening werden alle producten die binnen de Europese Unie voor 15 mei 1997 in significante hoeveelheden op de markt waren toegelaten. Alle producten die daarna op de markt zijn gekomen, moesten een toelatingsprocedure doorgaan. Deze voedingsmiddelen zijn intussen opgenomen in een zogeheten Unielijst. Deze lijst wordt beschreven in verordening 2017/2470 en bevat alle toegestane nieuwe voedingsmiddelen die na 1997 op de markt zijn gekomen.

Als u twijfelt of een voedingsmiddel is toegestaan, dan moet u voordat u het product in de handel brengt, eerst contact opnemen met de lidstaat waarin u gevestigd bent. In Nederland behandelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit soort vragen. Het ministerie wordt daarbij geadviseerd door het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen, dat op haar beurt weer onderdeel is van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ook kunt u het Handboek nieuwe voedingsmiddelen van de NVWA raadplegen.

 

Toelatingsprocedure

Als het inderdaad om een nieuw voedingsmiddel gaat die nog niet in de Unielijst is opgenomen, dan moet u de Europese toelatingsprocedure met positief resultaat doorlopen. Hiervoor zijn ruwe weg twee procedures:

 1. Toelatingsprocedure nieuw voedingsmiddel en actualiseren van de Unielijst
 2. Toelatingsprocedure voor kennisgeving van een traditioneel voedingsmiddel uit een derde land en actualiseren van de Unielijst

Om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u de kwaliteit van het aanvraagdossier op orde hebt. Dit dossier dient wetenschappelijk onderbouwd en opgezet zijn en het moet aantonen dat het nieuwe voedingsmiddel veilig is. Een onvolledig rapport kan het toelatingsproces flink vertragen. Het is daarom verstandig om hier een derde partij bij te betrekken en het dossier kritisch te (laten) bekijken voor indiening.

 

Unielijst

Het is verstandig om de Unielijst regelmatig te raadplegen met betrekking tot de huidige grondstoffen. Het is namelijk mogelijk dat er voedingsmiddelen op de Unielijst terecht komen waarvan u in eerste instantie niet meteen zou verwachten dat dit een nieuwe voedingsmiddel betreft. Met name op gebied van zaden, extracten en oliën zijn veel nu bekende voedingsmiddelen opgevoerd op de Unielijst. Onderstaande zijn een aantal voorbeelden genoemd van verrassende nieuwe voedingsmiddelen:

 • Basilicumzaden
 • Chiazaden
 • Cacao-extract
 • Zonnebloemolie-extract
 • Luzernebladextract
 • Cranberryextract in poedervorm
 • Glucosamine HCl
 • Aardappeleiwit (gecoaguleerd)
 • Suikerrietvezel

Indien er twijfel bestaat over de status van een voedingsmiddel dient u de Rijksoverheid te raadplegen. Wanneer voedingsmiddelen al vermeld staan op de Unielijst, moeten de aanvullende voorwaarden en specificaties die in die lijst zijn worden opgevolgd.

Als laatste een ander handig middel om de status van producten te controlere: de EU Novel Food Catalogue. Hierin worden de statussen van alle voedingsmiddelen beschreven ten opzichte van de novel food wetgeving, ook als deze zijn afgekeurd. Zie de afbeelding voor alle statussen in de Catalogue.

 

Blijf op de hoogte