Zijn mijn labels wel correct?

Het opstellen van een etiket voor levensmiddelen en diervoeders brengt vele uitdagingen met zich mee. De wet- en regelgeving is uitgebreid en kleine details kunnen op een etiket soms wel een groot verschil maken. Het is daarom niet vreemd dat bedrijven soms door de bomen het bos niet meer zien. Schouten Advies kan hier in ondersteunen.

Diervoeders
Bij het opstellen van een etiket voor diervoeders komt meer kijken dan dat soms wordt verwacht. U laat uw creativiteit de vrije loop of uw marketingafdeling een pracht van een etiket ontwerpen. Etiketten en claims die reeds in de markt aanwezig zijn worden ter inspiratie gebruikt. Helaas zijn niet alle etiketten op de markt conform de wet- en regelgeving en zijn dus niet altijd een goed voorbeeld. De wetgeving rondom deze eisen is uitgebreid en de kans is aanwezig dat u iets vergeet of toch een bewoording gebruikt die niet toegestaan is.

Schouten Advies kan uw etiket controleren en beoordelen. Er wordt een rapport opgesteld met advies en bij eventuele tekortkomingen kunnen wij meedenken voor de beste oplossing. Brengt u een nieuw product op de markt en wilt u advies over het opstellen van een etiket, dan kunnen wij u hier ook bij helpen.

Levensmiddelen
De wetgeving rondom levensmiddelen is nog uitgebreider dan voor diervoeding. Daarnaast kennen vele producten ook nog specifieke etiketteringseisen welke verspreid is over verschillende richtlijnen. Schouten Advies kan u ondersteunen in het opstellen van een nieuw etiket, maar ook bestaande etiketten kunnen wij controleren op wet- en regelgeving.

Net zoals bij diervoeders, wordt voor het opstellen van een etiket voor levensmiddelen, een praktisch rapport opgesteld met daarbij alle wettelijke verplichtingen. Dit document kan dan als basis voor uw ontwerp gebruikt worden. Wanneer u uw ontwerp klaar heeft, controleren we het etiket graag nog en wordt eventueel het advies nog verder aangepast. Gebruik van eventuele afbeeldingen en teksten kunnen namelijk extra verplichtingen met zich meebrengen. Tijdens een labelcheck controleren wij het volledige etiket conform de geldige Europese wet- en regelgeving. De wettelijke vereisten worden gecontroleerd, maar ook de vrijwillige informatie op het etiket wordt gecontroleerd. Staan de additieven juist vermeld, zijn de door u gebruikte claims toegestaan op het product en is de bewoording juist? Wij kunnen u hier in adviseren en de juiste handvaten geven om het etiket aan te passen.

Daarnaast voeren wij ook de Labelchecks uit voor de verhandelbaarheidsrapporten die door ons zusterbedrijf Nutrilab worden uitgegeven.

Wettelijke vertalingen
Eén van de punten waar wij als Schouten Advies op controleren zijn de wettelijke vertalingen. In de wetgeving zijn in de diervoeder- en in de levensmiddelenindustrie bepaalde termen vastgelegd in Europese verordeningen. Deze verordeningen worden in de taal van alle lidstaten uitgebracht met daarin de termen vastgelegd. Vaak zien wij dat bedrijven gebruik maken van een vertaalbureau. Helaas houden deze vertaalbureaus geen rekening met deze wettelijke vertalingen en termen. Hierdoor kan het zijn dat in bepaalde talen niet de juiste termen worden gebruikt.

In de diervoeding zien we bijvoorbeeld dat de Engelse vertaling “complete feed” vertaald wordt in het Nederlands naar “compleet diervoeder”. Echter is de officiële vertaling “volledig diervoeder”. In de humane voeding zien we hier vergelijkbare fouten in. Zo zijn er vaste groepen vastgelegd voor additieven. De Engels term “colours” wordt in het Nederlands vertaald naar “kleurstoffen”. Een vertaalbureau zou dit kunnen vertalen naar “kleuren”, omdat deze vaak letterlijk vertalen.

Heeft u verdere vragen omtrent onze diensten rondom etikettering of wilt u graag advies. Dan kunt u contact met ons opnemen via: etikettering@schoutenadvies.nl of vraag uw consultant naar de mogelijkheden.

Blijf op de hoogte