Food | Feed | Labeling

Welke etiketteringsregels gelden voor een webshop of ander promotiemateriaal?

De regels omtrent etikettering gaan verder dan alleen de verpakking, maar gelden ook voor andere uitingen over het product zoals via een webshop, website of folders. In de praktijk is soms goed zichtbaar dat niet altijd de regels worden gevolgd. Zo ontbreken er gegevens of worden er links gemaakt met aandoeningen of claims die niet van toepassing zijn op het product. Maar wat zijn dan precies de eisen?

De regels omtrent etikettering voor levensmiddelen en voor diervoeders hebben niet alleen betrekking op het etiket. De regels omtrent etikettering moeten ruimer geïnterpreteerd worden en geldt ook voor websites, promotiemateriaal zoals folders en reclames op televisie. Met als doel dat de informatie voor de consument niet misleidend is.

 

Verkoop op afstand

De term “verkoop op afstand” staat voor de verkoop van producten, in dit geval diervoeders en levensmiddelen, die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op afstand. Voorbeelden van verkoop op afstand zijn: webshops, telefonisch verkoop en een prijslijst waarbij men gelijk kan bestellen. De deal wordt gesloten zonder dat men werkelijk met het product in contact is geweest. De consument moet alle informatie tot zich kunnen nemen, alvorens de koop gesloten wordt. Welke informatie is dan verplicht:

  • Voor levensmiddelen: alle verplichte voedselinformatie die wordt voorgeschreven vanuit verordening (EU) 1169/2011 en eventueel product specifieke eisen behalve de houdbaarheidsdatum en batchnummer. Deze dienen wel aanwezig te zijn op het etiket wanneer deze wordt afgeleverd.
  • Voor diervoeders: alle verplichte informatie die wordt voorgeschreven volgens verordening (EU) 767/2009 en eventuele extra eisen behalve de naam of handelsnaam van de voor etikettering verantwoordelijke exploitant, batchnummer, netto hoeveelheid en de datum van de minimale houdbaarheid. Ook hier dienen deze gegevens uiterlijk op het moment van levering verstrekt te worden.

In de praktijk worden hier nog wel eens fouten in gemaakt. Zo kan op een webshop de lijst van ingrediënten ontbreken of worden de analytische bestanddelen niet vermeld.

 

Overige communicatie

Op (web)pagina’s en folders die niet gebruikt worden om een verkoop tot stand te brengen, maar om de consument te informeren, hoeft niet alle verplicht te vermelden informatie te bevatten. Belangrijk is daarbij dat de informatie niet misleidend mag zijn. Dus geen informatie over een aandoening vermelden, en daarbij een link naar het product. Voor levensmiddelen geldt daarnaast dat wanneer er “verplichte gegevens” worden vermeld, deze in overeenstemming met de verordening gebeurd.

 

Vragen of advies nodig?

Heeft u nog verdere vragen over de etikettering op uw website of ander promotiemateriaal? Wilt u uw website/webshop laten controleren? Neem dan contact op met: etikettering@schoutenadvies.nl