FSSC 22000 Feed: voor wie is het geschikt?

FSSC 22000 Feed: voor wie is het geschikt?

FSSC 22000 Feed: voor wie is het geschikt? Vanaf de oprichting van FSSC in 2009, is het het enige op ISO 22000 gebaseerde certificatieschema dat door het Global Food Safety Initiative (GFSI) is erkend. GFSI erkende certificering wordt door veel grote retailers als...
CE-markering, en wat nu?

CE-markering, en wat nu?

CE-markering, en wat nu? Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering. Eerder dit jaar vertelde Huub Sluijsmans...
Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht

Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht

Nieuwe Arbowet sinds 1 juli van kracht Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Dat betekent dat bedrijven moeten beschikken over een basiscontract waarin afspraken over de arbodienstverlening zijn vastgelegd. Met de vernieuwde...
Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017

Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017

Inspectieresultaten Agrarische en Groene sector 2017 In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 heeft de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) in 2017 extra controles uitgevoerd, gericht op de naleving van de Arbowet- en regelgeving in de agrarische en groene...