Diensten/ kwaliteitssystemen

Explosieveiligheid

Het risico op een explosie is soms groter dan u denkt. De de ATEX153-richtlijn helpt om gas- en stofexplosies te voorkomen. Door het opstellen van explosieveiligheidsdocument (EVD) en het implementeren van passende maatregelen, kunt u het risico op explosies beheersen en zorgen voor een veilige werkomgeving.

Wat betekent een explosieveiligheidsdocument voor uw bedrijf
In de verdiepende RI&E Explosieveiligheid wordt geïnventariseerd welke explosiegevaren binnen uw organisatie aanwezig zijn. Deze risico’s worden samengebracht in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Aan de hand van de gevonden gevaren wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld waarin per risico een beheersingsvoorstel wordt gedaan. Gezien de impact die een stofexplosie kan hebben op een bedrijf, is het opstellen van een passend explosieveiligheidsdocument van essentieel belang.

Een explosieveiligheidsdocument met Schouten Advies
Schouten Advies kan u helpen bij het uitvoeren van een risicobeoordeling gericht op explosieveiligheid. Mocht er voor uw organisatie explosiegevaar bestaan, dan stellen we een explosieveiligheidsdocument op met aandacht voor de aard van de risico’s, passende maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) en procedures en/of werkinstructies voor explosieveilige reiniging en onderhoud.

“Schouten Advies is voor ons een onmisbare schakel om aan alle eisen te voldoen.”
Quality Food Group International

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.