Diensten/ kwaliteitssystemen

Explosieveiligheid (ATEX 153)

Het risico op een stofexplosie is soms groter dan u denkt. Een stofwolk kan, afhankelijk van het materiaal, leiden tot stofexplosies. Een vonkje is dan soms al voldoende. Na de eerste stofexplosie kan er een domino-effect van meerdere explosies ontstaan. Dit gebeurt wanneer stof verspreid ligt door de fabriek en door de eerste explosie wordt opgeschut tot stofwolk. Dit kan grote gevolgen hebben voor de fabriek en uw medewerkers. Door het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) en het implementeren van passende maatregelen, kunt u het risico op stofexplosies minimaliseren. Een explosieveiligheidsdocument is vereist vanuit de wet- en regelgeving. Daarnaast vragen veel verzekeringsmaatschappijen om een EVD.

 

Wet- en regelgeving

Elke organisatie die met vaste stoffen werkt is verplicht een verdiepend onderzoek (ook wel verdiepende RI&E) naar stofexplosies uit te voeren. Dit verdiepende onderzoek is gebaseerd op de Europese richtlijn ATEX 153, welke is overgenomen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt bepaald dat de gevarenzone-indeling, risicobeoordeling en maatregelen met betrekking tot explosieveiligheid vastgelegd moeten worden in een explosieveiligheidsdocument.

 

Wat betekent een explosieveiligheidsdocument voor uw bedrijf?
In de verdiepende RI&E Explosieveiligheid wordt geïnventariseerd welke stofexplosiegevaren binnen uw organisatie aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek wordt het volgende in kaart gebracht:

 • de fysische eigenschappen (explosieparameters) van de stoffen;
 • de gevarenzone-indeling (explosiegevoeligheid van ruimtes/installaties);
 • de ontstekingsbronnen;
 • de maatregelen;
 • de risicoanalyse.

 

De uitkomsten van het onderzoek worden samengebracht in een explosieveiligheidsdocument. Aan de hand van de gevonden gevaren wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin per risico een beheersingsvoorstel wordt gedaan. Een EVD door Schouten Advies bevat ten minste:

 • een beschrijving van de arbeidsplaats en werkplekken;
 • een beschrijving van de werkprocessen en activiteiten;
 • een beschrijving van gebruikte materialen en veiligheidstechnische parameters;
 • een beschrijving van de stofeigenschappen (explosieparameters);
 • de gevarenzone-indeling van het bedrijf (zone 20, zone 21, zone 22);
 • de identificatie van ontstekingsbronnen;
 • technische beheersmaatregelen;
 • organisatorische beheersmaatregelen;
 • een risicoanalyse en plan van aanpak.

 

Gezien de impact die een stofexplosie kan hebben op een bedrijf, is het opstellen van een passend explosieveiligheidsdocument van essentieel belang. Wilt u meer informatie over het Explosieveiligheidsdocument of de werkwijze van Schouten Advies? Neem dan contact met ons op.

“Schouten Advies is voor ons een onmisbare schakel om aan alle eisen te voldoen.”
Quality Food Group International

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.