Diensten/ kwaliteitssystemen

Gevaarlijke stoffen

Zijn er in uw bedrijf gevaarlijke stoffen? Een op het eerste gezicht simpele vraag. Toch kan antwoord geven op deze vraag ingewikkeld zijn. Dit komt omdat er veel verschillende richtlijnen en wetten van toepassing kunnen zijn op uw bedrijf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Arbowet, REACH, CLP, ADR en omgevingsvergunningen. Wij denken graag met u mee om samen uit te zoeken welke kaders voor uw bedrijf en producten relevant zijn.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?
Onder gevaarlijke stoffen vallen alle materialen die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers een risico vormen. Daarbij kunt u denken aan schoonmaakmiddelen, asbest of chrome-6. Ook stoffen die ontstaan tijdens het werk, bijvoorbeeld de rook van een dieselmotor of de stof in een graansilo (explosief), kunnen hier onder vallen. Schouten Advies kan u helpen bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Wat kan Schouten Advies voor u betekenen?
Onze aanpak is toegespitst op uw bedrijf en vraag. Geen project is hetzelfde. Wij kunnen u helpen met:
– inventariseren van de aanwezige gevaarlijke stoffen;
– het opstellen van een registratiesysteem voor gevaarlijke stoffen volgens de wettelijke eisen;
– registratie van gevaarlijke stoffen volgens de REACH wetgeving;
– het opvragen en opstellen van VIB (veiligheidsinformatiebladen), dan wel SDS (Safety Data Sheets);
– het opstellen van etiketten en het labelen van verpakkingen;
– International Database Transport Feed (IDTF) aanvragen;
– duidelijkheid geven over transporteisen voor uw producten;
– adviseren over wet- en regelgeving;
– het opstellen van werkplekinstructiekaarten (WIK) voor medewerkers om veilig met stoffen te kunnen werken;
– het verzorgen van interactieve workshops of trainingen over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

“Schouten Advies is voor ons een onmisbare schakel om aan alle eisen te voldoen.”
Quality Food Group International

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.