Diensten/ kwaliteitssystemen

Machines en andere arbeidsmiddelen

Jaarlijks gebeuren ruim 400 ernstige ongevallen met zware machines in Nederland. 22% daarvan zijn ongevallen waarbij iemand in aanraking komt met draaiende of bewegende delen van de machine. Dit geeft wel aan hoe belangrijk het is om te zorgen voor veilige machines op de werkvloer.

Het onderwerp machineveiligheid kan op verschillende manieren benaderd worden. Naast veiligheidskeuringen volgens de norm NEN 3140, kunnen bedrijven een “RI&E arbeidsmiddelen” opstellen om de veiligheid van machines te beoordelen en te inspecteren.

Wat is een machine-RI&E?
In de RI&E arbeidsmiddelen (ook wel machine-RI&E genoemd) wordt een verdiepend onderzoek gedaan naar de risico’s die medewerkers lopen tijdens het gebruik van arbeidsmiddelen. Met de uitkomsten van deze verdiepende RI&E, heeft u concrete handvatten om uw medewerkers te beschermen. In de algemene RI&E is deze verdieping niet opgenomen.

Wat is NEN 3140?
Om machines en andere arbeidsmiddelen veilig te gebruiken, kunt u een inspectie volgens NEN 3140 laten uitvoeren. Het doel van deze inspectie is te bepalen of een elektrische installatie of een elektrisch arbeidsmiddel voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de NEN 3140-norm. Hiermee zorgt u dat eventuele gebreken vroegtijdig worden ontdekt en dat elektrocutie en/of kortsluiting van arbeidsmiddelen worden uitgesloten. Veel verzekeraars stellen bedrijven verplicht om hun machines conform deze norm te laten inspecteren.

Machines en andere arbeidsmiddelen met Schouten Advies
Schouten Advies kan voor u de RI&E-arbeidsmiddelen uitvoeren en de bijbehorende rapportage opstellen. Tijdens deze inventarisatie maken we onderscheid in:

  • Machineveiligheid in de gebruiksfase
  • Machineveiligheid in de onderhoudsfase
  • Omgevingsfactoren

Naast de RI&E-arbeidsmiddelen kunnen wij voor u de NEN 3140 veiligheidsinspectie laten uitvoeren. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met de inspectieresultaten.

Wij kunnen ook praktische documenten opstellen om de machineveiligheid te verbeteren:

  • het opzetten van een LOTOTO (Lock out, Tag out, Try out) veiligheidsprocedure om zeker te stellen dat onderhoudswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd zonder dat de machine ingeschakeld wordt;
  • het ontwerpen van machineveiligheidskaarten om medewerkers op de werkplek te instrueren over veilig gebruik en onderhoud van de machine;
  • het ontwerpen en opzetten van een plannings-/ registratiedocument voor het plannen van (veilig) onderhoud aan machines en andere arbeidsmiddelen.

“Schouten Advies is voor ons een onmisbare schakel om aan alle eisen te voldoen.”
Quality Food Group International

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.