Diensten/ kwaliteitssystemen

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Elke organisatie is wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met behulp van de RI&E wordt gezocht naar risico’s op de werkplek. Door deze risico’s nader te onderzoeken, kan bepaald worden op welke wijze deze het beste kunnen worden verholpen.

Wat is een RI&E?
De RI&E is een fundamenteel onderdeel voor de arbeidsomstandigheden van bedrijven. Het vormt een onmisbare basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. Met behulp van de RI&E worden risico’s van bedrijven in kaart gebracht en geëvalueerd. De RI&E wordt samengevat in een Plan van Aanpak (PvA) waarin voor ieder onbeheerst risico een maatregel wordt voorgesteld. Als uw bedrijf personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te (laten) voeren volgens de Arbowet.

De meerwaarde van een RI&E voor uw bedrijf
Een RI&E-document geeft een overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw werknemers en derden. Door een RI&E op te stellen en actueel te houden, voldoet u niet alleen aan de Arbowet, maar werkt u ook aan een veilige en gezonde werkcultuur. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet toe op naleving van de Arbowet- en regelgeving. Met een actuele RI&E toont u aan dat u de veiligheid in uw bedrijf hoog in het vaandel heeft staan.

RI&E met Schouten Advies
Schouten Advies kan voor u de Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren door risico’s in kaart te brengen. Met een Plan van Aanpak helpen wij u om de gevonden risico’s op structurele wijze te reduceren. Met een RI&E uitgevoerd door Schouten Advies B.V. zorgt u dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op praktische wijze worden benaderd. Daarnaast wordt de RI&E uitgevoerd door een deskundig adviseur met ervaring in de diervoeder- en levensmiddelensector en in laboratorium omgevingen.

Een RI&E uitgevoerd door Schouten Advies bestaat uit de volgende elementen:
– een bedrijfsbezoek door een deskundig adviseur (bespreken beleid + rondgang op locatie);
– een Risico Inventarisatie- en Evaluatie;
– een rapportage (Plan van Aanpak) voor het reduceren van de gevonden risico’s;

Als de RI&E is uitgevoerd en de rapportage is geschreven, kan een vervolgtraject worden uitgezet om de gevonden risico’s te beheersen en oplossingen te implementeren.

“Eindelijk eens een cursus waar we wat aan hebben! Een Inhoudelijke cursus die aansluit bij de praktijk.”
Cursist nascholing Code 95 over de training

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.