Diensten/ kwaliteitssystemen

Toolbox meeting

Hoe betrekt u uw collega’s bij uw arbobeleid? Een toolbox meeting is een kort contactmoment waarop samen met uw collega’s ingegaan wordt op één specifiek veiligheidsthema. Medewerkers worden tijdens deze bijeenkomsten gestimuleerd zelf mee te denken over het onderwerp. Uw medewerkers zijn tenslotte de mensen die het werk uitvoeren. Een toolbox meeting hoeft niet langer dan 30 minuten te duren en kan dus uitstekend plaatsvinden tijdens een ploegwissel. Met toolbox meetings zet u iedereen weer even op scherp.

 

Wat is het verschil tussen een toolbox meeting en een workshop?

Artikel 8 van de Arbowet luidt dat de werkgever dient te zorgen voor doeltreffende voorlichting over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en te treffen maatregelen. Aan deze verplichting kunt u voldoen met toolbox meetings, korte trainingen van ongeveer 30 minuten gericht op één specifiek veiligheidsthema. Bijvoorbeeld ‘veilig werken met ladders en trappen’.

Tijdens een workshop (circa 1,5 – 2 uur) wordt één veiligheidsthema verder uitgediept. Naast continue interactie met de docent, zoals bij een toolbox, krijgen cursisten tijdens een workshop kleine opdrachten en (praktijk)oefeningen. Klik hier voor meer informatie over onze workshops.

 

Toolbox meetings en Schouten Advies

Uiteraard staat u er niet alleen voor. Wij kunnen deze toolbox meetings organiseren bij uw bedrijf. Samen met u bepalen we het onderwerp van de meetings en plannen we deze in. Een ervaren deskundige komt dan op locatie langs om deze meetings te begeleiden.

U kunt er ook kiezen om uw toolbox meeting zelf te organiseren. Schouten Advies biedt de materialen aan om de toolbox in goede banen te leiden. Met deze handvatten kan uw eigen personeel op een toegankelijk wijze zelf een toolbox meeting organiseren.

 

Welke onderwerpen?

Wij bieden de volgende toolboxen aan:

 • introductie/kennismaking arbeidsomstandigheden;
 • uitkomsten van uw risico inventarisatie- en evaluatie;
 • uitkomsten van explosieveiligheidsdocument;
 • explosieveilig werken;
 • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);
 • veilig werken met gevaarlijke stoffen;
 • blootstelling aan stof;
 • handmatig bijstorten;
 • (gebruik van) persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • herkennen van fysieke (over)belasting;
 • lawaai;
 • werken in besloten ruimtes
 • werken op hoogte
 • werken met ladders en trappen;
 • brandgevaarlijke werkzaamheden
 • calamiteiten en noodsituaties; (o.b.v. noodplan);
 • hijsen van lasten;
 • melden van incidenten;
 • orde en netheid;
 • EHBO;
 • hygiëne.

 

Staat het onderwerp dat u zoekt er niet tussen? Schouten Advies kan voor u ook een toolbox op maat maken. U kunt contact opnemen via arbo@schoutenadvies.nl.

Doordat de training in-company werd gegeven, was deze goed toegespitst op onze bedrijfspraktijk”
ABZ Diervoeding

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.