Diensten/ kwaliteitssystemen

Workshops

Voor een effectief arbobeleid is het belangrijk dat alle collega’s betrokken zijn. Met workshops van Schouten Advies ontwikkelt u het veiligheidsbewustzijn van uw collega’s en houdt u dit op peil. Door middel van foto’s, casussen en (praktijk)opdrachten, wordt de werknemer gestimuleerd om na te denken over de eigen praktijksituatie. Zowel individueel als groepsgewijs worden kleine opdrachten gemaakt die naderhand worden besproken aan de hand van de eigen ervaringen. Door regelmatig workshops te organiseren draagt u bij aan een veilige en prettige werkomgeving.

 

Wat is het verschil tussen een workshop en een toolbox meeting?

Artikel 8 van de Arbowet luidt dat de werkgever dient te zorgen voor doeltreffende voorlichting over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en te treffen maatregelen. Aan deze verplichting kunt u voldoen met workshops. Tijdens een workshop (circa 1,5 – 2 uur) wordt één veiligheidsthema verder uitgediept. Naast continue interactie met de docent, krijgen cursisten tijdens een workshop kleine opdrachten en (praktijk)oefeningen.

U kunt ook kiezen voor toolbox meetings. Korte trainingen van ongeveer 30 minuten gericht op één specifiek veiligheidsthema. Bijvoorbeeld ‘veilig werken met ladders en trappen’. Hier leest u meer over toolbox meetings.

 

Schouten Advies kan voor u de volgende workshops verzorgen:

 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  In deze workshop maken de cursisten kennis met arbeidsveiligheid. Door praktische oefeningen leren zij wat veilig en gezond werken inhoudt en waarom dit zo belangrijk is. Een aantal arbeidsveiligheidsonderwerpen zoals orde en netheid, fysieke belasting en het herkennen van risico’s worden kort behandeld tijdens deze workshop.
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
  Deze workshop biedt handvatten voor medewerkers om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Cursisten leren de risico’s van gevaarlijke stoffen in uw organisatie herkennen. Door middel van praktische hulpmiddelen worden zij op toegankelijke wijze geïnformeerd over hoe ze het best om kunnen gaan met deze de gevaren en welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • Fysieke belasting
  Tijdens deze workshop leren de cursisten onder andere welke vormen van fysieke belasting bestaan en wat de gevolgen kunnen zijn van verkeerde belasting. De workshop is praktisch ingericht en biedt handvatten om fysieke overbelasting te voorkomen. Stilzitten is niet mogelijk!
 • Gevaarlijke werkzaamheden
  Brandgevaarlijk werk, werken op hoogte en werken in besloten ruimtes zijn voorbeelden van werkzaamheden die extra risico’s met zich meebrengen. Naar aanleiding van uw bedrijfsspecifieke situatie krijgen medewerkers voorlichting en instructie over het veilig uitvoeren van gevaarlijk werk. Indien gewenst kan tijdens deze workshop ook een werkvergunningensysteem worden geïntroduceerd.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  De werkgever is wettelijk verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden aan medewerkers. Medewerkers zijn op hun beurt echter verplicht om de verstrekte middelen ook daadwerkelijk te gebruiken. In deze workshop leren medewerkers onder andere wat het belang is van PBM’s en voor welke werkzaamheden deze gebruikt dienen te worden.

 

Heeft uw organisatie behoefte aan een workshop die niet in de lijst staat? Neem dan contact met ons op! Dan kunnen we samen met u een workshop ontwikkelen die geheel aansluit bij uw behoeften. U kunt contact opnemen via info@schoutenadvies.nl.

“Schouten Advies is voor ons een onmisbare schakel om aan alle eisen te voldoen.”
Quality Food Group International

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.