Training dates
Below you will find a list of all courses, including their prices, that we hold at our own location in Giessen. Keep in mind that these courses will be held in Dutch. All our courses are also suited for in-company trainings. Those can be done in English. You’ll find an list of all our in-company courses here.

 

Basiscursus ISCC

In deze cursus leert u de basis van ISCC die u nodig heeft om het certificaat te implementeren in uw bedrijf. U leert de ins en outs over de verschillende aspecten van ISCC, zoals:

 • de wijze van traceerbaarheid van duurzame producten;
 • de Proof of Sustainability;
 • het opzetten van een massabalans;
 • het berekenen van de CO2 emissiewaarde;
 • zowel ISCC EU en ISCC DE als ISCC Plus komen aan bod;
 • u krijgt handvatten toegereikt om uw bedrijf duurzamer maken met ISCC.

Lees verder.

Basiscursus diervoederwetgeving

Indien uw bedrijf actief is in de diervoedersector, kunt u met allerlei lastige en complexe wetgeving te maken krijgen. In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in de belangrijkste onderdelen van de diervoederwetgeving. Aan het einde van de cursus weet u welke wetgeving voor uw bedrijf van belang is, waar u deze kunt vinden en op welke wijze u deze kunt implementeren.

Lees verder.

12-03-2020 275 euro

Basiscursus GMP+ en HACCP

Als onderdeel van de IKB (Integrale Keten Beheersing) regelingen worden veehouderijbedrijven verplicht voeders aan te kopen bij GMP+ of gelijkwaardig gecertificeerde bedrijven. Maar wat houdt GMP+ nu eigenlijk in en op welke wijze kunt u dat op uw eigen bedrijf toepassen? Tijdens deze cursus wordt uitgelegd hoe het GMP+ Feed Certification Scheme is opgebouwd en aan welke belangrijke onderdelen diervoederbedrijven invulling dienen te geven om een GMP+ certificaat te behalen en te behouden.Lees verder.
05-11-2019
19-03-2020
550 euro

Etikettering en claims levensmiddelen

Bij deze cursus:

 • krijgt u inzicht in de complexe wetgeving op het gebied van etikettering B2C van voorverpakte levensmiddelen en claims en weet waar u deze informatie kunt vinden.
 • leert u welke vermeldingen verplicht zijn zoals productbenaming, ingrediëntendeclaratie (met aandacht voor allergenen, additieven, aroma’s, enzymen en technische hulpstoffen), KWID, voedingswaarden, etc. en diverse mogelijkheden en uitzonderingen.
 • leert u welke voorwaarden er voor optionele vermeldingen, voedings- en gezondheidsclaims gelden.

Lees verder.

Basiscursis FSSC 22000

Bij deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de verschillende mogelijke scopes binnen FSSC 22000;
 • de opbouw van het FSSC 22000 schema;
 • inhoud ISO 22000 en wat dit in de praktijk betekent;
 • kennis over de verschillende basisvoorwaardenprogramma’s;
 • de extra eisen die ingebouwd zijn in het FSSC 22000 schema.

Lees verder.

Inname grondstoffen

Bij deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • welke zaken dienen gecontroleerd te worden? Denk aan product, documenten, transportmiddel;
 • nemen van bewaarmonsters;
 • wat te doen in geval van afwijkingen;
 • meldingsplicht.

Lees verder.

Cursus dierlijke bijproducten

Tijdens de training komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

 • opbouw van de Europese Verordeningen nr. 1069/2009, 142/2011 en 999/2001;
 • indeling van dierlijke producten;
 • identificatie, etikettering en transport;
 • verwerkingsmethoden van dierlijke producten;
 • erkenningen en registraties;
 • toepassing dierlijke producten in diervoeding;
 • pet food, kauwproducten voor honden en rauw pet food;
 • nieuwe ontwikkelingen m.b.t. insecten en voormalige levensmiddelen.

Lees verder.

13-11-2019 550 euro

Etikettering mengvoeders en voedermiddelen

Tijdens de cursus zullen ook de volgende onderwerpen besproken worden:

 • gebruik van de catalogus voedermiddelen;
 • gebruik van claims;
 • bijzondere voorwaarden met betrekking tot dieetvoeders;
 • etikettering van niet-conforme diervoeders;
 • gebruik van gedragscodes m.b.t. etikettering.

Lees verder.

550 euro

GMO-controlled VLOG en GMP+ MI 105 voor inkopers en kwaliteitsmedewerkers

De volgende onderwerpen worden tijdens de training besproken:

 • risicobeoordeling grondstoffen;
 • inkoopvoorwaarden;
 • ontvangstco ntrole;
 • beheersing tijdens productieproces;
 • communicatie met de klant;
 • monitoring en interpretatie resultaten;
 • wat te doen in geval van afwijkingen.

Lees verder.

Cursus Code 95 - diervoeder

Deze training is specifiek ontwikkeld om chauffeurs de benodigde bagage mee te geven die van belang is bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Deze cursus is geaccrediteerd door het CBR en telt mee voor uw Code 95 nascholing.  Lees verder.
07-03-2020 275 euro
Prijs exclusief afdracht CCV

Etikettering voormengsels en toevoegingsmiddelen

In deze training worden handvatten en praktische tips gegeven om traceerbaarheid van producten gewaarborgd te houden en bij een eventuele recall snel en doelgericht te werk kunnen gaan.Lees verder.
275 euro

Cursus early warning & recall

Geborgde traceerbaarheid van producten en grondstoffen zijn zowel wettelijk vereist als een voorwaarde voor GMP+ certificering. Het opstellen en onderhouden van een operationele recall-procedure is vaak een verplichting. Deze procedure dient regelmatig doorlopen te worden, bij wijze van oefening (recall-simulatie). Het gevaar voor blinde vlekken in de traceerbaarheid ligt op de loer. In deze training worden handvatten en praktische tips gegeven om traceerbaarheid van producten gewaarborgd te houden en bij een eventuele recall snel en doelgericht te werk kunnen gaan. Lees verder.
275 euro

GMO-controlled vanaf de fabrieksvloer VLOG, GMP+ MI105 en GMP+ BA13 monstername voor productiemedewerkers

Geborgde traceerbaarheid van producten en grondstoffen zijn zowel wettelijk vereist als een voorwaarde voor GMP+ certificering. Het opstellen en onderhouden van een operationele recall-procedure is vaak een verplichting. Deze procedure dient regelmatig doorlopen te worden, bij wijze van oefening (recall-simulatie). Het gevaar voor blinde vlekken in de traceerbaarheid ligt op de loer. In deze training worden handvatten en praktische tips gegeven om traceerbaarheid van producten gewaarborgd te houden en bij een eventuele recall snel en doelgericht te werk kunnen gaan. Lees verder.
275 euro

Cursus diervoedergrondstoffen

Calamiteiten in de diervoedersector worden vaak veroorzaakt door verontreinigingen in grondstoffen. Kennis van grondstoffen, inzicht in voortbrengingsprocessen en de regelgeving rondom deze producten is voor de diervoedersector van essentieel belang. Deze training geeft u meer inzicht in de wereld van de diervoedergrondstoffen.Lees verder.