Diensten/ kwaliteitssystemen

Better Biomass – NTA 8080

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. Duurzame producten dragen minder bij aan CO2 emissies, versterken biodiversiteit of worden geproduceerd met oog voor het welzijn van mens en dier. Een Beter Biomass certificaat (NTA 8080 Certified) toont aan de biomassa die wordt geproduceerd, verwerkt, verhandeld of gebruikt duurzaam is.

 

Wat is Better Better Biomass certificering?

Volgens de Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (RED II) moeten bio-grondstoffen die worden gebruikt als biobrandstof of bio-energie, duurzaam worden geproduceerd. De richtlijn voorziet in een set voorschriften om negatieve gevolgen te beperken. De termen NTA 8080 en Better Biomass worden vaak door elkaar gebruikt. In principe verwijzen ze naar de zelfde normen.

Better Biomass is (voorlopig) erkend door de Europese Commissie binnen de werkingssfeer van Richtlijn (EU) 2018/2001 (Richtlijn Hernieuwbare Energie). Het Better Biomass certificatieschema is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en certificatie-audits worden uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor het Better Biomass certificatieschema.

Het beheer van Better Biomass ligt bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en voldoet internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer. Deze zijn vastgesteld door een samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de onderstaande normen:

  • NTA 8080-1 (Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten. Deel 1: Duurzaamheidseisen) en;
  • NTA 8080-2 (Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten. Deel 2: Eisen aan ketenbeheer).

 

Better Biomass (NTA 8080 Certified) met Schouten Advies

Schouten Advies helpt u abstracte voorwaarden uit de NTA 8080-1 en NTA 8080-2 standaarden om te zetten in praktische handvatten waarmee u de duurzaamheid van uw producten kunt waarborgen. Daarnaast focussen wij op u en uw collega’s. Wij helpen u bewust te worden van de invloed en risico’s van uw werk op de duurzaamheidsstatus van uw producten.

Als bedrijf hebben we al sinds 2013 ervaring met duurzaamheidscertificering. Onze consultants kijken samen met u wat uw bedrijf nodig heeft. U kunt altijd een beroep doen op onze consultants voor deskundige adviezen op het gebied van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan CO2 berekeningen, het opstellen van de massabalans en Proof of Sustainability.

 

Trainingen, cursussen en detachering

Regelmatig worden onze consultants gedetacheerd bij bedrijven om hun kwaliteitsbeleid te ondersteunen en vorm te geven. Zo kunnen we helpen met het intern opleiden van personeel of kunnen we bijspringen als u handen tekort komt. Neem contact met op met Schouten Advies om te mogelijkheden van detacheren te bespreken.

Daarnaast geven we trainingen over duurzaamheid om uw kennis op peil te houden. Ook over levensmiddelen, diervoeders en arbeidsveiligheid bieden we trainingen aan. Wij geven zowel in-company trainingen als cursussen op onze eigen locatie in Giessen. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.