Diensten/ kwaliteitssystemen

CDG

Sinds 2010 moeten alle bedrijven die handelen in gewasbeschermingsmiddelen CDG gecertificeerd zijn en zijn opgenomen in het register van Stichting CDG.

Wat is CDG?
Het Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG) schema is opgezet door Stichting CDG, samen met de sector en de overheid. In opdracht van de overheid zorgt de stichting voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee kunnen zij het hoge kwaliteitsniveau van de handel in gewasbeschermingsmiddelen waarborgen. Begin 2019 heeft Stichting CDG weer voor vijf jaar mandaat gekregen van de overheid. De stichting en het certificatieschema hebben als doel de veilige distributie en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren en te waarborgen.

Stichting CDG beheert een certificatieschema waarin staat omschreven welke voorwaarden gelden voor de CDG certificering. Met het CDG certificatieschema heeft de branche een middel waarmee aantoonbare kwaliteitswaarborging wordt gerealiseerd.

Het schema bevat – onder andere – eisen voor: 

  • opslagruimten;
  • arbeidsomstandigheden;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • advisering voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
  • gecontroleerde distributie van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen;
  • etikettering en gevaarsaanduidingen;
  • kwaliteitszorg.

CDG certificering met Schouten Advies
Ieder bedrijf dat in Nederland in professionele gewasbeschermingsmiddelen wil handelen, moet CDG gecertificeerd zijn en zijn aangemeld bij stichting CDG. Schouten Advies kan u helpen te voldoen aan de eisen en voorwaarden van het CDG schema. Denk bijvoorbeeld aan de eisen aan de opslagruimte van gevaarlijke stoffen, het inrichten van een kwaliteitssysteem voor CDG en het implementeren van dat kwaliteitssysteem.