Diensten/ kwaliteitssystemen

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die een andere bestemming krijgen dan humane consumptie. Soms omdat ze ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, soms omdat het voordeliger is om ze een andere bestemming te geven.

 

Wat zijn dierlijke bijproducten

Het gebruik van dierlijke (bij)producten is in de EU aan strenge regelgeving onderworpen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 en de uitvoeringsverordening Verordening (EG) nr. 142/2011. Deze twee regelingen worden gezamenlijk aangeduid met de naam Dierlijke Bijproducten Verordening (DBV). De DBV is van toepassing op al het gebruik van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten, die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd. Denk hierbij aan slachtafvallen, voormalige levensmiddelen, keukenafvallen, kadavers en mest.

Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in drie risicocategorieën. Om de risico’s te beheersen, wordt voor elke categorie beschreven hoe het materiaal gebruikt, verwerkt of verwijderd moet worden.

 

Dierlijke bijproducten wetgeving voor uw bedrijf

Bedrijven die dierlijke producten verhandelen, transporteren, opslaan en/of verwerken, dienen in het kader van de DBV geregistreerd of erkend te zijn (afhankelijk van hun activiteiten) door de NVWA. Bij verwerking kan gedacht worden aan het verwerken tot diervoeder, de productie van biobrandstoffen, compostering, vergisting of verbranding.

De traceerbaarheid van dierlijke bijproducten is een belangrijk element in de DBV. Er zijn dan ook nauwgezette voorschriften voor de identificatie en het gebruik van handelsdocumenten en gezondheidscertificaten. Om veterinaire risico’s, zoals de verspreiding van dierziekten, te beheersen, ondergaan dierlijke bijproducten een bewerking. Een verhittingsstap is daar veelal een onderdeel van. De procesparameters dienen aantoonbaar te worden beheerst en er dient hygiënisch te worden gewerkt. Dit mondt uit in een passend reinigings- en ontsmettingsregime.

 

Dierlijke bijproducten met Schouten Advies

Schouten Advies heeft jarenlange ervaring op het gebied van dierlijke bijproducten en wordt gezien als specialist op dit gebied. We helpen bedrijven bij het interpreteren van de complexe wetgeving voor hun situatie en verlenen hulp bij het verkrijgen van de juiste registratie of erkenning. We ondersteunen bedrijven bij het opzetten en onderhouden van HACCP-plannen die gericht zijn op het voldoen aan de Dierlijke Bijproducten Verordening. Ook verzorgen we trainingen aan staf- en productiemedewerkers. Kortom: Neem contact op met Schouten Advies als u vragen hebt over de Dierlijke Bijproducten Verordening.

Klik hier voor meer informatie over onze training dierlijke bijproducten.