Diensten/ kwaliteitssystemen

FAMI-QS

Diervoeders en hun ingrediënten spelen een cruciale rol in de voedselproductieketen: ze hebben een directe impact op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten veilige en kwalitatief hoogstaande producten. Een certificaat van FAMI-QS toont aan uw afnemers dat u voedselveiligheid serieus neemt. 

Wat is FAMI-QS?
Of u nu handelaar in grondstoffen, producent van mengvoeder, op- en overslag of transporteur van diervoeders bent; als u in Nederland onderdeel bent van de diervoederketen, heeft u een geaccepteerd certificaat nodig, zoals GMP+, Ovocom FCA of FAMI-QS. Het toepassingsgebied van FAMI-QS is speciale voederingrediënten. Een speciaal voeringrediënt wordt gedefinieerd als elk opzettelijk toegevoegd ingrediënt dat op zichzelf normaal gesproken niet als voeder wordt geconsumeerd, ongeacht of het voedingswaarde heeft of niet, en dat van invloed is op de eigenschappen van voeder of dieren/dierlijke producten en op de dierlijke prestaties.  

Het is mogelijk om als handelaar of als producent gecertificeerd te worden voor FAMI-QS. Een FAMI-QS certificaat laat aan uw klanten zien dat uw veilig zijn en bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig voedsel voor mens en dier én laat zien dat u voldoet aan de wetgeving.

De meerwaarde van FAMI-QS certificering
Voor uw bedrijf FAMI-QS biedt een ketenbenadering om de veiligheid en kwaliteit van de productieketen van diervoer te borgen. Door te voldoen aan de FAMI-QS standaarden, voldoet uw bedrijf ook aan HACCP en wetgeving. Een FAMI-QS certificaat is internationaal geaccepteerd, waardoor het behalen van het certificaat toegang tot nieuwe markten kan bieden.

FAMI-QS met Schouten Advies
Schouten Advies helpt u door abstracte wetgeving om te zetten in praktische handvatten waarmee u de veiligheid van uw producten kunt verbeteren. Daarnaast focussen wij op u, uw collega’s en organisatie. Wij helpen u bewust te worden van de invloed en risico’s van uw werk op voedselveiligheid.

Als consultancy bureau hebben we al 20 jaar ervaring met voederveiligheid. Onze consultants kijken samen met u naar uw organisatie om de voedselveiligheid te verbeteren. Soms passen we uw bestaande kwaliteitssysteem aan, in andere gevallen implementeren we een volledig nieuw, op uw bedrijf toegespitst systeem.

Als uw kwaliteitssysteem eenmaal is opgezet, helpen wij u dit systeem te onderhouden. Daarnaast kunt u altijd een beroep doen op onze consultants voor deskundige adviezen op het gebied van wet- en regelgeving (denk bijvoorbeeld aan etikettering), erkenningen en registraties, het uitvoeren van interne audits, het opzetten van een HACCP-plan, de uitwerking van specificaties of bijvoorbeeld voor leveranciersaudits.

FAMI-QS trainingen en detachering
Regelmatig worden onze consultants gedetacheerd bij diervoederbedrijven om hun kwaliteitsbeleid te ondersteunen en vorm te geven. Zo kunnen we helpen met het intern opleiden van personeel of kunnen we bijspringen als u handen tekort komt. Neem contact op met Schouten Advies om te mogelijkheden van detacheren te bespreken.

Daarnaast geven we trainingen over FAMI-QS om uw kennis op peil te houden. Ook over GMP+, levensmiddelen, duurzaamheid en arbeidsveiligheid bieden we trainingen aan. Wij geven zowel in-company trainingen als cursussen op onze eigen locatie in Giessen. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.