Diensten/ kwaliteitssystemen

HACCP

De afkorting HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’ (Gevaren Analyseren en Kritieke Beheersingspunten). HACCP is een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelde, internationaal erkende systematiek voor het produceren, beheren en afleveren van veilig voedsel en voeder.

Wat is HACCP?
De HACCP-principes worden toegepast om de bedrijfsspecifieke gevaren met betrekking tot de veiligheid van diervoeders te identificeren, analyseren en beheersen. Dit wordt gedaan door alle processen binnen een bedrijf in kaart te brengen, waarna op een overzichtelijke werkwijze per processtap mogelijke risico’s kunnen worden geïdentificeerd. Vervolgens worden alle risico’s geanalyseerd en worden er, waar nodig, maatregelen getroffen om de risico’s te borgen.

De meerwaarde van HACCP voor uw bedrijf
Alle Europese bedrijven die levensmiddelen of diervoeders produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn verplicht een HACCP-systeem in te voeren en te onderhouden. Bij levensmiddelen is dit al langer het geval, voor diervoeders is dit per 1 januari 2006 bij wet geregeld. Sindsdien is namelijk de Diervoederhygiëneverordening (EG) nr. 183/2005 van kracht. HACCP heeft inmiddels in meer sectoren wortel geschoten. Zo wordt HACCP nu toegepast door bedrijven die dierlijke bijproducten verbranden, composteren of vergisten.

HACCP met Schouten Advies
Schouten Advies kan u helpen met het opzetten van een gedegen HACCP-plan. We helpen u met het in kaart brengen van alle processen en mogelijke risico’s en denken mee hoe we deze op een juiste wijze kunnen borgen. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van voedselveiligheid in de diervoedersector zijn we in staat om de HACCP-principes op een constructieve manier toe te passen op uw bedrijf en praktische oplossingen aan te dragen voor bepaalde vraagstukken.

HACCP trainingen en detachering
Regelmatig worden onze consultants gedetacheerd bij diervoederbedrijven om hun kwaliteitsbeleid te ondersteunen en vorm te geven. Zo kunnen we helpen met het intern opleiden van personeel of kunnen we bijspringen als u handen tekort komt. Neem contact met op met Schouten Advies om te mogelijkheden van detacheren te bespreken.

Daarnaast geven we trainingen over HACCP om uw kennis op peil te houden. Ook over levensmiddelen, duurzaamheid en arbeidsveiligheid bieden we trainingen aan. Wij geven zowel in-company trainingen als cursussen op onze eigen locatie in Giessen. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.