Diensten/ kwaliteitssystemen

KAT

KAT is een Duitse organisatie die de productie van eieren bewaakt van alternatieve en gangbare herkomst uit Duitsland en de omringende EU-landen. Voor zowel legbedrijven, verpakstations, als ook mengvoederbedrijven, zijn specifieke normen en eisen vastgelegd in de ‘KAT-Kriterien.’

 Wat is KAT?

De basis van alle KAT-vereisten zijn de richtlijnen en voorschriften van de EU en de marketingnormen voor eieren.

Maar de eisen van KAT gaan verder dan de wettelijke criteria. Dierenwelzijnsaspecten spelen een centrale rol en KAT stelt hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid. Bovendien zorgt KAT ervoor dat alle leden in heel Europa volgens dezelfde normen produceren om concurrentievervalsing te voorkomen.

Alle partijen die een rol spelen bij de productie en afzet van eieren die door KAT worden gemonitord, zijn verbonden met het KAT-controlesysteem. Leden van KAT zijn onder meer verpakkingsstations, verkooppunten en –agenten en producenten van ei-producten. Mengvoederproducenten en legbedrijven zijn systeemdeelnemers. Deelname aan KAT is vrijwillig.

Bij de productie van mengvoeders voor legkippen gelden speciale vereisten, bijvoorbeeld:

  • alleen grondstoffen en individuele voedermiddelen mogen worden gebruikt die op de goedgekeurde lijst van de ‘Standards Commission for Straight Feeding Stuffs’ staan;
  • lijst van alle gebruikte grondstoffen en additieven in de KAT-database;
  • analyse van grondstoffen en mengvoeders voor legkippen op ongewenste stoffen.

De meerwaarde van KAT certificering voor uw bedrijf

Een deelnemende mengvoederproducent die KAT-goederen wil produceren en verkopen, moet zich bij het KAT-systeem registreren en een gebruikerscontract sluiten. Deelnemende mengvoederbedrijven worden in de deelnemerslijst voor diervoederbedrijven opgenomen. Vanaf 01-01-19 is het voor mengvoederbedrijven niet meer mogelijk zich te laten certificeren.

KAT met Schouten Advies

Bedrijven die reeds beschikken over een GMP+ of FCA certificaat kunnen de voor KAT vereiste maatregelen vaak eenvoudig integreren in hun huidige kwaliteitssysteem. Schouten Advies is u hierbij graag van dienst. Anderzijds kunnen onze consultants samen met u kijken hoe de KAT vereisten in het op uw bedrijf toegespitste kwaliteitssysteem opgenomen kunnen worden.

Naast een garantie van oorsprong en traceerbaarheid wint het toenemende aantal sociale en wettelijke vereisten met betrekking tot dierenwelzijn, lokale inkoop en voederveiligheid voortdurend aan belang. Als lid van het KAT-systeem voldoet u aan deze groeiende eisen. Als lid van KAT maakt u deel uit van een volledig traceerbaarheid- en kwaliteitsborgingssysteem en kunt u uw zakelijke partners en de consument daarom een geloofwaardige belofte doen inzake kwaliteit, transparantie en veiligheid.

KAT trainingen en detachering

Regelmatig worden onze consultants gedetacheerd bij diervoederbedrijven om hun kwaliteitsbeleid te ondersteunen en vorm te geven. Zo kunnen we helpen met het intern opleiden van personeel of kunnen we bijspringen als u handen tekort komt. Neem contact met op met Schouten Advies om te mogelijkheden van detacheren te bespreken.

Daarnaast geven we trainingen over verscheidene diervoederonderwerpen om uw kennis op peil te houden. Ook over levensmiddelen, duurzaamheid en arbeidsveiligheid bieden we trainingen aan. Wij geven zowel in-company trainingen als cursussen op onze eigen locatie in Giessen. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.