Diensten/ kwaliteitssystemen

QS

Qualität und Sicherheit (QS), is een Duitse standaard en omvat de kwaliteitsborging van de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (met name vleesproducten) van producent tot eindverbruiker. Kwaliteitsborging van ‘Farm to shop’; van boer tot winkel.

Wat is QS?
QS bereikt haar doel door een systeem van kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, waarin alle schakels van de productieketen van levensmiddelen en diervoeders zijn opgenomen. Zowel voor de veehouders als voor slachterijen, uitsnijderijen en (groot)handels. Voor de diervoedersector, als toeleverancier van de veehouders, heeft QS eveneens criteria opgesteld. Diervoederproducenten, -handelaren en andere diervoederbedrijven kunnen zich laten certificeren door een onafhankelijke certificeringsinstantie. De periode tussen de certificeringsaudits is afhankelijk van de resultaten van de voorgaande audits.

De meerwaarde van QS certificering voor uw bedrijf
Sinds het ontstaan in 2001, is het QS schema een kwaliteitssysteem dat alle stadia borgt in de productie en marketing van vlees en vleesproducten. Qualität und Sicherheit wordt door vijf grote stakeholders, die partijen in de productie en marketing vertegenwoordigen, onderhouden. Daarnaast is er samenwerking met brancheorganisaties van de pluimveesector en brancheorganisaties van groente, fruit en aardappelen.

QS met Schouten Advies
Schouten Advies helpt u door regelgeving om te zetten in praktische handvatten waarmee u de voeder- en voedselveiligheid van uw producten kunt verbeteren. Als uw kwaliteitssysteem eenmaal is opgezet, helpen wij u dit systeem te onderhouden. Daarnaast kunt u altijd een beroep doen op onze consultants voor deskundige adviezen op het gebied van wet- en regelgeving, erkenningen en registraties, het uitvoeren van interne audits, het opzetten van een HACCP-plan, de uitwerking van specificaties of bijvoorbeeld voor het uitvoeren van leveranciersaudits.

QS trainingen en detachering
Regelmatig worden onze consultants gedetacheerd bij diervoederbedrijven om hun kwaliteitsbeleid te ondersteunen en vorm te geven. Zo kunnen we helpen met het intern opleiden van personeel of kunnen we bijspringen als u handen tekort komt. Neem contact met op met Schouten Advies om te mogelijkheden van detacheren te bespreken.

Daarnaast geven we trainingen over verscheidene diervoederonderwerpen om uw kennis op peil te houden. Ook over levensmiddelen, duurzaamheid en arbeidsveiligheid bieden we trainingen aan. Wij geven zowel in-company trainingen als cursussen op onze eigen locatie in Giessen. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.

Direct advies?

Wij staan bekend om onze korte lijnen en zorgen dat u snel een van onze consultants krijgt te spreken.