Arbobeleid

Het Arbobeleid beschrijft de manier waarop de organisatie omgaat met arbeidsomstandigheden en verzuim. Het Arbobeleid wordt vastgelegd in een zogenaamd Arbomanagementsysteem. Met behulp van zo’n systeem wordt er structuur aangebracht in de wijze waarop zaken intern georganiseerd zijn. Zo’n documentatiesysteem schept duidelijkheid in de afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt.

Het is een systematische aanpak met aandacht voor het volgende:

  • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden;
  • Processen;
  • Procedures;
  • Werkinstructies;
  • Registraties;
  • Overige hulpmiddelen.

De Arbowet verplicht werkgevers structureel aandacht te besteden aan veilige en gezonde werkomstandigheden. Door het Arbobeleid vast te leggen in een documentatiesysteem, kan het periodiek worden geëvalueerd en waar mogelijk worden verbeterd. Op deze manier wordt veiligheid een vast aandachtspunt binnen de organisatie. Schouten Advies kan dit documentatiesysteem voor uw bedrijfsspecifieke situatie opzetten en ondersteuning bieden bij het implementeren ervan in de praktijk. Als u reeds beschikt over een kwaliteitssysteem kan het arbobeleid hierin worden geïntegreerd.

Interessante links

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>