Arbobeleid

Het Arbobeleid beschrijft de manier waarop de organisatie omgaat met arbeidsomstandigheden en verzuim. Het Arbobeleid wordt vastgelegd in een zogenaamd Arbomanagementsysteem. Met behulp van zo’n systeem wordt er structuur aangebracht in de wijze waarop zaken intern georganiseerd zijn. Zo’n documentatiesysteem schept duidelijkheid in de afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt.

Het is een systematische aanpak met aandacht voor het volgende:

  • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden;
  • Processen;Procedures;
  • Werkinstructies;
  • Registraties;
  • Overige hulpmiddelen.

De Arbowet verplicht werkgevers structureel aandacht te besteden aan veilige en gezonde werkomstandigheden. Door het Arbobeleid vast te leggen in een documentatiesysteem, kan het periodiek worden geëvalueerd en waar mogelijk worden verbeterd. Op deze manier wordt veiligheid een vast aandachtspunt binnen de organisatie. Schouten Advies kan dit documentatiesysteem voor uw bedrijfsspecifieke situatie opzetten en ondersteuning bieden bij het implementeren ervan in de praktijk. Als u reeds beschikt over een kwaliteitssysteem kan het arbobeleid hierin worden geïntegreerd.

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>